Tag Archives: kommunikasjon

Bedre e-postkultur

Det finnes enkle regler for god e-postkultur. Her kommer noen tekstdoktor-tips fra Christine Calvert.

Tenke nytt sammen

En av de store hindringene for kommunikasjon og samarbeid, er at vi ofte er fastlåst i vår måte å se ting på. Det hemmer oss, vår utvikling og kreativitet. Ved å dele, blir vi alle bedre, skriver vår gjest Catherine Lemaréchal.

Klokskap på en fredag

Vi mennesker har et valg om hvordan vi ønsker å leve livene våre, hvordan vi ønsker å fremstå, hvilke verdier vi vektlegger og – ikke minst – hva vi ønsker å lære vår barn.

24. desember

I dag er det julaften, og alle hjerter gleder seg! Engler daler helt sikkert ned i skjul, og kanskje kommer nissen?

Ironifri Facebook

GJEST Tekstdoktor Christine Calvert – Siden vi ikke kan moderere våre skriftlige ytringer med kroppsspråk, blir det ofte misforståelser når vi bruker ironi og sarkasme.

Spirituell Intelligens – hva er det?

GJEST Turid Torbergsen – “SQ mener jeg er forutsetningen for å mestre store mål over tid, og oppnå ekte glede og inspirasjon. Ordet inspirasjon kommer jo som kjent fra latin inspirare, og opprinnelig ble ordet brukt om …… guddommelige skapninger som pustet liv i noe.”

Merkevaren “deg”

GJEST Catherine Lemaréchal – Enten du skal utvikle selskapets eller din egen personlige merkevare, vil du oppdage at det er mange av de samme mekanismene som gjelder.

Fotografen tipser….

LA DEG INSPIRERE – Anne Helene Gjelstad gir tips til å ta annerledes bilder i sommer.

Dele

“Det vi vet og kan, blir ikke mindre av å dele med andre. Tvert imot. Ved å dele får vi mer. ” – Skriver Birgitte Lange i sin bok Rikere hverdag.

Lytte

“De gangene jeg merker at noen lytter til det jeg sier og ikke bare hører på, er det er sterk opplevelse. Det er en opplevelse å bli sett, forstått og verdsatt….” – Skriver Birgitte Lange i sin bok Rikere hverdag.