Være tydelig

Hva vil det si å være tydelig? For meg handler tydelighet om å gjøre valg…….les mer hva Birgitte Lange skriver om å si et tydelig ja eller nei i sin bok Rikere Hverdag.

Valget trenger ikke være enten eller, det kan også være både og. Men det er et tydelig valg. Det dreier seg om hva jeg er med på, hva jeg velger vekk, sier ja til og prioriterer.

Å være tydelig er ikke det samme som å være bombastisk, skråsikker eller allvitende. Jeg er tydelig når jeg sier «jeg vet ikke» eller «jeg har ikke bestemt meg».
Men jeg er utydelig når jeg sier «tja», «ja, kanskje, jeg får se» eller «jo, men…..». For meg er tydelighet forbundet med noe trygt og noe positivt. Jeg vet hvor jeg har meg selv, og jeg vet hvor jeg har den andre. Det går fint an å være tydelig på en vennlig måte – med et smil.

Det er viktig å være tydelig overfor seg selv og være klar over hvem du er og hva du ønsker. Det er ikke alltid viktig å formidle tydeligheten eksplisitt til omverdenen, men å si til seg selv at dette liker jeg, slik vil jeg leve, dette betyr noe for meg, dette mener jeg.

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange.
Se linken Forlag Cappelen Damm