Rop på sommer´n

Endelig er den her – første sommerdag! 14 april er en merkedag på Primstaven og for oss alle som venter på sommeren. Været bør være bra – er det snø denne dagen blir det sen vår.

 

Sommerdagen, 14. april, er første dag i det nordlige sommerhalvåret, en av merkedagene som er førkristen og folkelig.

primstavene, en kalender som var i bruk for flere hundre år siden, finner vi oftest et tre med løv for å markere denne dagen.

På Vestlandet og i Valdres var det helt opp mot nyere tid arbeidsforbud denne dagen. I andre bygdelag var sommerdagen halvhelg. På Østlandet spiste man sommergrøt. I ytre Hordaland var sommerdagen første sådag, og i store deler av Sør-Norge var dagen flyttedag for tjenere.

Som været var denne dagen, skulle våren og sommeren bli. Over hele landet var frost og snø varsel om dårlig og kald vår, mens varm sommerdag spådde god sommer.

Som været var sommerdagen, ble avlingen om høsten; klar sommerdag betydde godt år.

Nyt dagen!