Kvinner på sokkel

Neste kvinne ut er Aasta Hansteen, vår første profesjonelle malerinne. Å male ga henne selvtillit og mot til å være den første kvinne i Norge som kastet seg ut i offentlig debatt og kjempet for kvinnenes rettigheter.

Kvinnen på sokkel:
Aasta Hansteen (1824 – 1908) ble en myte i levende live. Hennes oppførsel og handlinger skapte historie og vakte oppsikt. Hun gjorde og sa ting andre kanskje kunne tenke seg å gjøre, men ikke torde.

Familien tilhørte den kulturelle og intellegente elite i hovedstaden. Faren var professor, og en av Norges første store vitenskapsmenn. Aasta var sterkt knyttet til faren, og arvet hans «vældige aandelige energi».
Farens velvilje og støtte var en forutsetning for at Aasta som den første kvinne her i landet kunne utdanne seg til profesjonell billedkunstner. Hun studerte både i København og Düsseldorf, og ble en meget dyktig portrett maler. Hun ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet i 1850 og representerte Norge som eneste kvinne på Verdensutstillingen i Paris.
Hennes genrebilder og bibelske bilder ble møtt med uforstand og skepsis, og med tiden overtok interessen for målsak og kvinnesak.Hun var første kvinne som skrev på landsmål i Norge.

Aasta holdt offentlige foredrag, og hun skrev artikkler i avisene. Det var uvanlig på denne tiden.
Hennes hovedverk, boken Kvinden skabt i Guds billede, kom ut i 1878. En bok som kom til å stå sentralt i hennes livslange kamp mot kirkens kvinnesyn. Hun ville endre synte på kvinnelig personlighet, rettet angrepet mot kirken, og meldte seg ut av statskirken. Hun så på seg selv som en profet, hvis oppgave var å reise den kvinnelige ånd på jorden og heve den til sin rette plass. Hun var sterk og kjempende, og gikk sine egne veier. Hun gikk på kafe og røkte sigar, hun var en frodig blanding av konservative og opprørske elementer. Og hun møtte mye motstand, og valgte å flytte ut.

Etter flere år i Amerika, kom hun tilbake til Norge i 1889. På sin 80 års dag ble hun utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaks forening. Aasta Haansten var full av lidenskapelig vilje, hun var stidslysten og sosialt bevisst.

8. mars 2012 ble gassfunnet Luva utenfor Helgelandskysten omdøpt til Åsta Hansteen.

Videre lesning:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon

Hvor er statuen:

Statuen av Aasta Hansteen står på Aker Brygge i Oslo. Statuen ble avduket 13 juni 1986, som en markering av 100 års jubileet for Kvinnesaksforeningen..

Kunstneren:
Nina Sundby valget den unge kraftfulle Aasta som modell for sitt verk.