Kvinner på sokkel

Cathinka Augusta Guldberg, født i Christiania 1840, var en norsk diakonisse og grunnlegger av sykepleieutdannelsen i Norge. Statuen av henne står utenfor Lovisenberg sykehus i Oslo.

Statuen av henne som ble gitt av alle landets sykepleierskoler og -organisasjoner i 1966, var et uttrykk for at hun ble regnet som alle norske sykepleieres forbilde.
Statuen er i brosje, helfigur, og er laget av Nicolai Schiøll.

Cathinka Guldberg ble født i Christiania 3. januar 1840. I følge Wikipedia tok hun som eldste datter og 15 år ansvar i hjemmet da moren døde. 24 år gammel flyttet hun hjemmefra, og ville studere til diakonisse i Tyskland. I den tiden hun stelte hjemme, var hun også aktiv i menigheten, hadde stor omsorg for fattige og syke og drev etter hvert et utstrakt privat hjelpearbeid. Hun ønsket seg bedre fagkunnskap, og leste seg opp på diakonissesaken.
Mens hun studerte i Tyskland, ved diakonisseanstalten Kaiserswerth, ble hun bedt om å tiltre som forstanderinne og grunnlegger av en diakonisseutdanning i Norge.

Cathinka Guldberg var leder for DIakonisseanstalten i Kristiania fra den ble etablert og i 51 år.
Hun innførte den moderne sykepleie i Norge og var en pioner i oppbyggingen av kvinnelig diakoni generelt og diakonissesaken spesielt.

Ved sin 75-årsdag ble hun som den første kvinne i Norge tildelt ridderkorset av 1. klasse av St. Olavs Orden.
Hun forble ugift, og da hun døde i 1919, 79 år gammel, var hun fortsatt i tjeneste som forstanderinne. Hun ligger gravlagt på Diakonissenes gravsted på Nordre Gravlund i Oslo.

Kilde: Norsk biografisk leksikon og Wikipedia