Hva er viktig?

Hvor gode idéer får vi eller beslutninger tar vi når det koker i topplokket?

Kommer nettopp fra en kaffe med en dyktig, flott og inspirerende kunde. Det er så godt å ta seg tid til å reflektere i en hverdag hvor mye krever vår oppmerksomhet, hele tiden. Det gir nye perspektiver og verdifull innsikt. Vi trenger alle å skape rom for å fordøye inntrykk, dele erfaringer og diskutere ulike utfordringer. Vi snakket blant annet om dette med prioriteringer, noe mange sliter med når oppgavene og mailene presser på fra alle kanter. Vi blir lett trukket med i dragsuget, hvis vi ikke er på alerten. Hvor gode idéer får vi eller beslutninger tar vi når det koker i topplokket?

Det minnet meg om illustrasjonen under «Mind full or Mindful», en god påminnelse om å stoppe opp, ta seg tid til å evaluere hva som er viktig og hva vi skal prioritere å bruke tid på.

mindfull

Her er et tips som kan hjelpe deg til å prioritere: Ta en pause i det du holder på med akkurat nå, se for deg neste uke og still deg spørsmålet:
«Hva er det viktigste jeg kan gjøre i denne rollen som vil ha størst positiv effekt neste uke?».

Vi har alle ulike roller: Mamma, leder, medarbeider, samarbeidspartner eller trener, for å nevne noen. Velg én prioritet innenfor hver av rollene (maks syv roller, ellers blir det uoversiktlig), det gir en ro, en opplevelse av mer kontroll over egen tid og skuldrene faller på plass. Når du prioriterer de viktigste tingene, som Steven Covey kaller de STORE STEINENE, blir det lettere å si nei til mindre viktige «hastesaker» som kommer inn fra sidelinjen.

Lykke til med å prioritere dine store steiner!

Sommerhilsen fra
Catherine Lemaréchal

Kilde: Ticato.no / Innsikt