Helse i hvert museskritt

«Ny forskning viser at selv helt rolige rusleturer reduserer faren for tidlig død betydelig.» Dette vet vi i grunnen fra før, men nå har Norges Idrettshøgskole fått nye forskningsresultater som bekrefter at selv få og små skritt kan forlenge livet.

Det er forskning.no som har intervjuet Ulf Ekelund, professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH):  «Mens fagfolk hittil har sagt at du må ta i om det skal monne, viser nye studier nå at all aktivitet er viktig. Og effekten selv av svært lite er større enn man har visst. Det er en ny, stor studie med data fra Norge, Sverige, England og USA som viser dette.

– Det betyr jo at så godt som alle har noe å vinne, sier Ulf Ekelund, som er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH). Det er jo virkelig positivt.»

I studien har forskerne sammenliknet fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36 000 personer over 40 år.

Den minst aktive fjerdedelen beveget seg «moderat intenst», altså i litt rask gange. Det vil si bare to minutter daglig eller til sammen ett kvarter i uka. Den mest aktive gruppa beveget seg 38 minutter daglig, skriver forskning.no og fortsetter:

«I løpet av den seks år lange perioden studien varte døde det fem ganger flere innenfor den minst aktive gruppa sammenliknet med den mest aktive.

Men selv i den nest slappeste fjerdedelen var dødeligheten bare halvparten så høy.

– Altså kan små forandringer i fysisk aktivitet ha store helsegevinster, sier Ulf Ekelund.

Den nest minst aktive gruppa beveget seg moderat bare seks minutter om dagen, mens de minst aktive altså nøyde seg med to minutter. De beveget seg en del, men da svært rolig.»

Er du overbevist? Hvis ikke, les gjerne hele artikkelen på forskning.no