Eventyrskog i Oslomarka

«I eventyrskogene finner du stillheten, mystikken, de dype trolske skogsrommene, med konglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter med urørt morgendugg.» – sitat fra boken om Oslomarka av Gjermund Andersen.

Spør du folk hva de savner etter å ha flyttet fra Oslo-området så er det marka.
Skal du finne bykulturen i Oslo så må du ut i Marka, mener Gjermund Andersen, som har skrevet bok om eventyrskogene rundt hovedstaden:

Bok: «De siste eventyrskogene. En veiviser til Oslomarka.»
Forfatter: Gjermund ANdersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Les mer på nettsiden ut.no……..

  • Oslomarka har minimalt med urørt naturskog, men det sju prosent av skogen har noen kvaliteter som gjør den til eventyrskoger.
  • De har kvaliteter som gir gode turopplevelser og et rikere biologisk mangfold enn skogen som har vært utsatt for moderne industrielt skogbruk.
  • Her er noen av Gjermund Andersen sine kriterier for eventyrskog (hentet fra boka «De siste eventyrskogene»:
  • Ikke flatehogst: I planteskogen som kommer etter flatehogst er ensartet med jevn avstand mellom trærne og skogbunnen har lite liv. ¾ av Oslomarka er slik skog.
  • Alder: Har skogen «grove» trær, kjemper, gammelskog og krokete trær gir den trolske og mystiske stemninger som yngre skog utsatt for industriskogbruk ikke gir.
  • Uberørt og naturlig: Her er det mange døde trær både stående og liggende som gir grunnlag for et rikt mangfold av sopp, insekter, fugler og andre planter.
  • Mangfold og variasjon: Med små og store trær om hverandre, ulike tretyper og vekslende skogtyper gir kontrastfylte og spennende turopplevelser.
  • Vilt og dramatisk terreng: Har skogen i tillegg bratte koller, stup og juv kan det gi skikkelig eventyrstemning, vise deg markas vulkanske historie og lårmusklene trening.
  • Romopplevelse: Små lysninger i skogen, lukkede skogsrom, vegger av fjell eller trær, og tjern omkranset av skog gir følelse av å være omsluttet av natur.
  • Opplevelse av vann: Få ting er bedre enn å spise matpakken ved et speilblankt eller skoddekledd tjern, en rislende bekk eller et brusende fossefall.

Kilde: ut.no