En tur i naturen

En tur i naturen sammen med andre kan senke ditt stressnivå og redusere din risiko for depresjon.

I en ny undersøkelse har forskere funnet ut at mennesker som nylig har vært gjennom en stressende begivenhet, slik som alvorlig sykdom, mistet jobb, skilsmisse eller dødsfall i nærmeste familie, kan få et betydelig bedre humør, hvis de går en tur i naturen sammen med andre.

Undersøkelsen viser til Walking for Health programmet i England.

Dr. Sara Warber, lektor ved University og Michigan Medical School sier:
«Gåtur er billig, risikofritt og en enkel form for mosjon, og det viser seg, at kombinasjonen av natur og gruppesamvær kan være en meget kraftfull, uutnyttet faktor til at minske stress.»

«Gruppeturer i lokale nærmiljøer kan være et potensielt viktig bidrag til folkehelsen og være gavnlig for at hjelpe mennesker til å klare stress og negative følelser.»

Kilde: voksnekvinder.dk