Avslutningshelg for Kunst rett vest

Kommende helg er det siste mulighet for å få med seg utstillingen Kunst rett vest på Henie Onstad Kunstsenter. 122 kunstnere fra Vestregionen deltar med ett verk hver. Pippip Ferner og Billie Thackwell er begge representert.

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen invitert publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av kunstnerne. Utstillingen har ambulert, og er i år på Henie Onstad Kunstsenter.

To av kunstnerne er tidligere profilert på damene.no. Billie Thackwell med sine «Portraits of Mind». For to år siden besøkte  damene.no Pippip Ferner som i år fikk Plastvett-prisen.

Det har blitt omsatt kunst for rundt 1 million kroner årlig under Kunst rett vest. Drøyt 400 regionale kunstnere har så langt deltatt. En kulturbegivenhet det er vel verdt å få med seg.