Arbeidsglede

Du kan faktisk gjøre en forskjell på din arbeidsplass. Vær bevisst din arbeidsglede og hva som gjør at du er fornøyd, skriver coach Wenche Strømberg.

Coach Wenche Strømberg skriver om den motivasjonsenergien som ligger i selve arbeidsutførelsen.

Hun mener at denne energien har to grunnleggende behov:
1. Behovet for å oppleve mestring
2. Behovet for å ha innflytelse på eget arbeid.

Denne motivasjonen gjør at du bobler over av energi og engasjement og at du gleder deg til å ta fatt på oppgavene.
Hun skriver videre om yrkesstolthet og selvrespekt. Les mer HER:

Kilde: hegnar.no/kvinner