Tirsdagsdiktet «Til min venn»

Albert Schweitzer fikk Nobel fredspris i 1952, blant annet for sin kamp mot atomvåpen. Han studerte teologi, filosofi, medisin og var en habil musiker. Små vakre dikt skrev han også….

 

TIL MIN VENN

Finn veien til deg selv
og vær deg selv.
Tenk selv – fritt og ubundet
Se virkeligheten åpent og uredd
i øynene
og innrøm ærlig egne svakheter og svik –
men gi ikke opp.
Gi aldri opp troen på livsverdier
som skal være ukrenkelige.
Sett all din kraft inn på å leve
ditt egent liv i Ånd og Sannhet,
og i godhet mot alle.

Albert Schweitzer

”Ærefrykt for livet!”
Han oppfattet dette som en ny grunnvoll for etikken, og reiste rundt og holdt foredrag om dette når han var hjemme i Europa.
Hvis hele menneskeheten kunne ha ærefrykt for livet, ikke bare sitt eget, men også for andre, da var det håp for at en fredelig sivilisasjon ville utvikle seg. Schweitzers filosofi var at man måtte tenke på en ny måte, hvis man skulle komme tilbake til sivilisasjonens sanne idealer. Han videreførte begrepet til ikke bare å gjelde for menneskene, men like mye for dyrene, naturen og universet rundt oss. Og mange har med rette betraktet ham som en slags forløper til vår tids økologiske bevegelser.

Les mer på linken: http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/biografier/albert_schweitzer.htm