Needlework, Knitting and Politics

Galleri Vulkan åpner ny utstilling 5. desember med broderi, skulptur og tekstil innstallasjon. Utstillingen retter fokus på kvinnehistorie, kvinnekultur og kvinneverd.

Utstillingsåpning torsdag 5. desember kl. 18:00 – 20:00.

Arbeider av Turid Gyllenhammer, Anni Onsager og Grete Ringdal.
Teknikker som er forbundet med den private og intime kvinnesfæren gis en kunstnerisk tolkning av kvinnens rolle både i det private og offentlige rom, – kvinnen som politisk aktivist, som intellektuell og som mor.

www.gallerivulkan.no