Lev lenger med kultur

Vil du leve lenge? Da gjelder det å være kulturell, skal vi tro forskere fra Nord Universitet og NTNU. Og heldigvis begynner det å bli muligheter for kulturopplevelser igjen. «Live» – ikke bare på nettet.

Det er forskere ved Nord universitet og NTNU som har analysert data fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008), der nordtrøndere forteller hva de deltar i av ulike kulturelle aktiviteter. En artikkel er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health og saken er presentert på forskning.no

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, både for kvinner og menn. På noen av kulturaktivitetene er det stort utslag, sierstipendiat Bente I. Løkken til forskning.no.

Der leser vi videre: «Aktiv deltagelse ser ut til å påvirke kvinner og menn likt. Men det å være tilskuer reduserte risikoen for tidlig død blant menn. Studien viser at man ikke må delta så ofte for at det har en effekt på dødelighet.

De som deltok på inntil én utøvende aktivitet i uka reduserte risikoen for tidlig død med 30 prosent. Dersom frekvensen økte til mellom to og maks fem ganger per uke, ble risikoen redusert med 36 prosent.

De som oppga at de deltok på inntil én aktivitet reduserte risikoen for tidlig død med 28 prosent. De som deltok på mer enn to aktiviteter hadde også en betydelig reduksjon i risiko for tidlig død. For de som deltok i tre til fem aktiviteter ble risikoen redusert med hele 44 prosent, sammenlignet med de som ikke deltok. Dette gjelder både kvinner og menn.»

Konklusjonen til forskerne er at det vil være klokt å tilrettelegge for at eldre kan delta i kulturelle aktiviteter. Jammen bra at coronasmittefaren ser ut til å avta. Kunstgallerier og konsertlokaler: Vi kommer!