Kvinner på sokkel

En flott kvinne skuer fra sin sokkel utover Torshovparken. Det er Petra Gregorine Fernanda (Holst) Nissen, en av Norges fremste kvinnesakskvinner.

En byste av Fernanda Nissen, utført av Wilhelm Rasmussen, ble avduket i Torshovparken i Oslo i 1931. Fernanda ble født inn i en borgerskapsfamilie 15. august 1862 i Sannidal og begynte etter hvert sitt politiske arbeid i den borgerlige kvinnebevegelsen. Nissen arbeidet for både Skuld og Norsk Kvinnesaksforening. Senere begynte hun også på en lærerutdannelse, men så giftet hun seg med Lars Kristian Holst og fullførte ikke utdannelsen.

Mot slutten av 1880-årene var hun tilbake i politikken, nå på den sosialistiske venstresiden. Hun var sentral i Fyrstikkarbeiderstreiken i Kristiania i‎ 1889, og ble aktiv i Arbeiderpartiet.

I avisa Social-Demokraten ble hun aktiv i både litteratur- og teaterarbeidet. Nissen var avisas faste litteratur- og teaterkritiker 1892-1918. Foruten jobben som journalist oversatte hun føljetonger. Nissen ble etter hvert valgt inn i Kristianias skolestyre (1908) og bystyre (1910). Hun var engasjert i politiske saker rundt barnehjem, aldershjem, fødselshjem, bedre kår for jordmødre og menneskelige boforhold også for arbeiderklassen. Nissen var også medlem av tilsynsutvalget for Kristiania Kretsfengsel.

Fernanda Nissen arbeidet hardt for opprettelsen av husmorskoler og i 1916 ble Oslo kommunale Husmorskole opprettet på Grønland i Oslo. Denne skolen ble i 1930 flyttet til Borggata 2b og lokalene til tidligere Grønland gutte- og folkeskole. Skolen ble senere omdøpt til Fernanda Nissen videregående skole

Den aktive og engasjerte Fernanda arbeidet for byggingen av Folketeateret og var medlem av tilsynet for det Deichmanske Bibliotek fra 1914 til sin død.

I 1909 ble hun redaktør for det sosialdemokratiske tidsskriftet Kvinden. Nissen skrev teateroversikter for kvinnebladene Urd og Hjemmenes vel.

Fernanda Nissen skilte seg i 1895 fra Holst og giftet seg med Oscar Nissen. Hun blir nevnt sammen med Katti Anker Møller, når det gjelder personer som har satt spor etter seg i arbeidskvinnebevegelsen.

Fernanda Nissens gate, opprinnelig på Sagene, men senere på Lillo i Oslo, er oppkalt etter henne. Hun har også en vei på Strindheim oppkalt etter seg.  Hun er også på sokkel i Kragerø. Denne er utført av Tone Ørvik. I 2016 åpner grunnskolen Fernanda Nissens skole på Storo.

Les mer om Fernanda Nissen her.