Kvinner på sokkel

Denne ukens kvinne er ikke akkurat på sokkel. Hun henger på en vegg, sammen med sin hallik og en kunde. Albertine finnes på Oslo Rådhus.

Albertine er ikke bare skulptur, hun er også en av litteraturens mest kjente kvinneskikkelser. Gjennom boken Albertine skildret Christian Krogh hvordan prostitusjon foregikk på slutten av 1800-tallet. Boken er preget av refleksjon og moralisme og ble gitt ut som et innlegg i datidens moraldebatt, og ble beslaglagt kort tid etter dens utgivelse. Du kan lese mer om Albertine av Christian Krogh.

Skulptøren som har laget Albertine heter Alfred Seland, og han er mest kjent for sine skulpturer til nettopp Oslo Rådhus. Relieffet Vika 1880 – Albertine under østre karnapp er det mest interessante av Rådhus-arbeidene. På en ukonvensjonell måte har Seland utnyttet hjørnet slik at Christian Krohgs Albertine er fremhevet og på samme tid omringet av borgeren og halliken. Med sin fremstilling ønsket kunstneren å gjøre henne til en formidler mellom det gamle og det nye Vika.

Seland utførte Sjøfarten til østre karnapp etter konkurranseutkast. Gruppen består av en kvinne og en mann med et barn på skuldrene mellom seg. Barnet holder en båt over hodet. Gruppen danner på denne måten en høy smal frontal pyramide som bidrar til å fremheve arkitekturen.

Piken med nøklene på vestre karnapp ble til etter Arnstein Arnebergs idé. Opprinnelig skulle industrien vært representert her. Også denne figuren er nøye tilpasset arkitekturen, med sitt høye, smale gallionsfigurpreg.

Under symboliserer relieffet Piken med kornnek landbruket.

På Rådhusets nordside er S. representert med to fabeldyr på konsoller og et relieff. Disse er nokså ulike i stil. Mens Fabeldyrene minner om de gotiske katedralers vannspyere eller grotesker, er det flate relieffet Havets hester med sin strenge aksialsymmetri av dekorativ karakter, helt underordnet arkitekturen

Seland var utdannet på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo; Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1929 og Wilhelm Rasmussen 1931-35.

Innkjøp i konkurranse utsmykking Oslo Rådhus: bekroning av to karnapper på øst- og vestveggen: Byen i vekst (1937) og innkjøp mindre fontene på østveggen, Vika 1880

  • Sjøfart, skulptur, Oslo Rådhus (1937-42)
  • Vika 1880 – Albertine, relieff, Oslo Rådhus (1937-46)
  • Pike med byens nøkler, skulptur, Oslo Rådhus (1942)
  • Pike med kornnek, relieff, Oslo Rådhus (40-årene)

Kilde: Wikipedia