Kvinne

Poesi – dikting i bundet form, særlig på vers. Rytme – klokskap – energi – pasjon. Du kan høre det for deg og lese det her. For du er kvinne…

 

Kvinne

Å være kvinne,  er som å vinne,
for vi er stinne,
av ord,
så vi kan være, det vi skal bære
når vi skal lære
å bli stor

Å være kvinne,  er som å vinne,
for vi er stinne,
av styrke,
så vi kan lære, hva vi må være,
når vi skal bære
ett yrke.

Å være kvinne,  er som å vinne,
for vi er stinne,
av tanker,
så vi kan bære, det vi skal lære
når vi skal være
ett anker.
Anne Cappelen 2016