Kristin Lavransdatter

Kristinspelet – om Kristin Lavransdatter – spilles på Jørundgard i Sel 24. – 28. juni 2014.

Kristinspelet på Jørundgard i Sel i Gudbransdalen

Selv om romanens Jørundgard aldri har eksistert, er det her, i norddalen, at mye av romanens fiksjon utspilles, og Jørundgard står nå på Sel som en konkretisering av fiksjonen. I forestillingen har vi valgt å ta utgangspunkt i nettopp dette stedet.

Vi har ønsket å se Kristin i spennet mellom kransen og korset, mellom kjærlighet og plikt, svik og anger, soning, tilgivelse og nåde. Vi starter vår forestilling mot slutten av romanen Korset, og møter en reflekterende og erkjennende Kristin som har mulighet til å seg tilbake…..

Les mer om Kristin Lavransdatter og spelet HER: