Karrierevalg og livskvalitet

Ny bok av Mette Manus – Hva skal jeg bli? er spørsmålet de fleste stiller seg minst én gang i livet. Alder og ståsted avgjør gjerne hvilke tanker de gjør seg om utdanning, jobb og karriere. Hvem vil du være, og hvem vil du bli?

Mette Manus skriver selv om sin nye bok:

«Jeg har nå skrevet en bok om karrierevalg og livskvalitet. Etter å ha jobbet med karriereveiledning i over 20 år, har jeg utviklet en personlig metode og form som jeg ser fungerer bra. Min erfaring vil jeg gjerne dele med andre, så nå har jeg skrevet en bok hvor jeg beskriver min metode. Boken henvender seg til alle som er interessert i karriereveiledning, og den gir konkrete tips og råd, samt caser som viser at det aldri er for sent å endre karriere. Boken er enestående i sitt slag, og siden jeg har vært med på å bygge opp det første private karriereveiledningskontoret i Norge, deler jeg en unik erfaring.

Om du står på terskelen til et yrkesliv eller er kommet til et veiskille, frivillig eller ufrivillig, er det viktig å gjøre en grundig prosess. Boken «Karrierevalg og livskvalitet» er den første i sitt slag og er praktisk og erfaringsbasert.

Boken er ikke bare relevant for enkeltmennesket, men også for bedrifter. Mange bedrifter opplever nedbemanning og omstilling. Da må man ivareta dem som rammes, og også her er boken et godt hjelpemiddel.»

karrierevalg omslag.inddHer er lenke til boken: Gyldendal Norsk Forlag

Mette Manus
Karriereveileder og coach, jobbekspert i Aftenposten

Daglig leder, Manus Motivasjon
manusmotivasjon.no