Fredagsdiktet

Olav H Hauge, etterkrigstidens fremste norske lyriker, gir oss i dag fredagsdiktet – «Din veg» fra samlingenn Under bergfallet.

 

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

Olav H Hauge