Facebook 10 år – 10 typer

Facebook fyller 10 år 4. februar. Vi gratulerer.

Forsker Berit Skog, Førsteamenuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, forsker på sosiale medier. Hun har gjennomført en spørreundersøkelse blant unge og voksne om bruken av Facebook, og hun har kommet frem til 10 ulike typer brukere, basert på svarene i undersøkelsen.

1. Sosial Facebook-er

2. Oppdatert Facebook-er

3. Facebook-titteren

4. Facebook-flørteren

5. Imagebyggeren

6. Den omsorgsfulle facebook-brukeren

7. Facebook-Proffen

8. Facebook-Debattanten

9. «Like»-entusiasten

10. Facebook-Nerden

Les mer om de ulike typene på: Forskning.no