4. desember

Tiden er inne for julekort – en tradisjon som går tilbake til 1843, faktisk. Desemberdamene stemmer for å holde tradisjonen i hevd. Det er så mye hyggeligere med en håndskrevet konvolutt i postkassen.

I følge historienet.no var det sir Henry Cole som «fant opp» julekortet. De skriver:

«Sir Henry Cole var en travel mann. Han moderniserte blant annet det britiske postvesenet og jobbet med planene om det store Victoria & Albert Museum i London. Han drev også en forretning med ting som skulle gjøre folks hjem vakrere, og de mange aktivitetene skaffet ham en enorm omgangs- og bekjentskapskrets.

Sir Henry Cole imøteså derfor julen med gru: Det var en nesten umulig oppgave å skrive personlige julehilsner til alle dem han kjente. Det fantes julekort, men de var tegnet for hånd og temmelig kostbare.

Sir Henry Cole fikk en idé. I 1843 fikk han en kunstner til å tegne et julekort som han fikk trykt i 1000 eksemplarer. Men kortet vakte oppsikt, for illustrasjonene, som skulle vise hvordan man burde gi til de fattige i julen, viste også et kvinnelig familiemedlem som ga en liten jente en slurk av et glass med rødvin. Det vakte stor forargelse i det moralsk høyverdige Storbritannia.

Men omtalen var kanskje grunnen til at det allerede neste år ble mulig å kjøpe en rekke forskjellige julekort.»

I følge Wikipedia kom Danmarks første julekort  fra Tyskland på 1870-tallet. I 1880-årene sendte papirfirmaet Levison ut de første danske julekortene i København. Motivet var en nisse, og kortene ble snart en suksess. I forlengelsen av julekortene ble også andre lykkeønskningskort framstilt. Dette var kort som kunne brukes på andre årstider, og dermed vokste det fram en helt ny bransje. Rundt 1900 var skikken med å sende julekort blitt vanlig også i Norge.

Vi heier på julekort –  du har god tid. Postens frist for forsendelse er 16. desember.