21. desember

I dag kan du feire vintersolverv med en skikkelig øl-skål! Hvis ditt eget brygg ikke er ferdig – enn si påbegynt, så er det jo ingen fare. Du kan jo bare gå på butikken, hvis du finner frem i tåka.

 

I gamle dager var det andre boller, eller skal vi si annet brygg?   Det er ikke bare vintersolverv, det er også Tomasmesse, Vi tar en titt på Wikipedia: «Tomas brygger eller Tomas fulltønne som dagen også kalles er merkedag den 21. desember til minne om apostelen Thomas, som led martyrdøden i år 68 eller 69. Dagen er avmerket på primstaven som en tønne, et kors eller en hånd som symbol på den «vantro Thomas». I norrøn tid lyste man julefreden fra denne dagen, for nå skulle alle forberedelser være ferdige til Jul.

I Norge har man lange tradisjoner med at juleølet skal ferdigstilles på denne dagen, etter at bryggingen gjerne tok til på Anna pissihose. Derfor har gjerne dagene mellom 9. og 21. desember blitt kalt «bryggjardøgra» eller «bryggjardøgri». I den gamle Gulatingsloven var det påbudt å brygge juleøl, ellers ble man bøtelagt.

På Tomasdagen ventet man seg av ulike grunner mildvær, eller «kakelinna» som mildværet gjerne ble kalt. Man ventet også at julebaksten skulle stå ferdig til denne dagen, og det siste man bakte var gjerne lefser. Derfor ble kakelinna noen steder kalt «lefsetøvær» eller «lefsetøyra».»

Hurra for Tomas!