16. desember

Bak dagens luke er et nydelig dikt som damene.no synes passer fint nå før jul. Det er også tonesatt av en norsk komponist, Agnes Ida Pettersen.

 

Komponisten ble  tildelt Edvard-prisen for resultatet. Juryen mener at Agnes Ida Pettersen står bak et av fjordårets aller mest velkomponerte musikkverk og kåret henne til vinner av samtidskategorien.

Å vera i livet; tre vers til mor er et dikt skrevet av Halldis Moren Vesaas. Det er hentet fra diktsamlingen I ein annan skog som ble utgitt i 1955. Hvordan en skal være mot andre i livet er det sentrale tema i denne lyriske teksten.

Dette: å vera i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og auker den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir
gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Halldis Moren Vesaas