Vi vet for lite om kvinners helse

En ny rapport viser at medisinsk kunnskap om kvinners helse er mangelfull. Pasienter, pårørende og helsepersonell trenger et kunnskapsløft om kvinnehelse for å unngå forskjellsbehandling.

Kvinner lider, menn dør, sies det. Altså lever kvinner lengre enn menn, men opplever mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldinger og uføretrygd. Men både kvinner selv, pårørende og helsepersonell mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners helse.

Det viser en ny rapport fra Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening, som går gjennom norsk forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.

– Rapporten viser at vi mangler kunnskap om kvinnehelse. Det ser ut til at den medisinske forskningen ikke tar inn over seg viktige kjønnsforskjeller. Jeg lurer på hvilke konsekvenser dette får for kvinner og menns helsetilbud, sier Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no.

Medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om svangerskap og reproduktive organer. Dette er ikke nok, viser rapporten. For eksempel er hjertesykdom den vanligste dødsårsaken for norske kvinner. Og det er kjønnsforskjeller i både forekomst, risikofaktorer og symptomer. Kvinners symptomer er mer diffuse enn menns, og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa. Dette viser nyere forskning på kvinnehjerter.

– Medisinsk forskning har behov for et kjønnsperspektiv, sier John-Arne Røttingen, direktør i Norges Forskningsråd.

– Ved å se på forskjeller og likheter mellom kvinner og menn, lærer vi mer både om kvinners og menns helse. Kjønnsperspektiver er altså viktig for å forstå mer om helse hos begge kjønn, understreker han.

Det er kjønnsforskjeller innen kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. I tillegg lever kvinner lengre enn menn og mange kan forvente en enslig alderdom hvor de også opplever mer sykdom. Dette medvirker til at flere kvinner er avhengige av offentlige pleie- og omsorgstjenester. Nå trenger helsevesenet og befolkningen forøvrig et kunnskapsløft.

– Sanitetskvinnene oppfordrer norske myndigheter å bidra til at Kvinnehelseportalen.no blir en realitet. Det vil være et viktig steg på veien til et helsevesen hvor likeverdighet er grunnleggende, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. V

Rapporten kan lastes ned på gratis på kjønnsforskning.no.