Tilstedeværelse

Det høres lett ut å være til stede i det du gjør fullt og helt og med hele deg, men det krever bevisste valg.

«Hvordan kan du være til stede i møtet med andre mennesker, i aktiviteten du foretar deg? Konsentrere deg i det du holder på med? Når du vasker opp, spiser, slår gresset, prater med barna, er på kafé, på jobben. Jeg gjør det når jeg skrur av mobiltelefonen når jeg er på tur i marka.

Opplevelsene blir rikere de gangene jeg er helt til stede. Når jeg tar i bruk alle sansene og tar inn stemningen og helheten. Når jeg ikke tenker på det jeg har gjort, burde ha gjort eller skal gjøre. Jeg har lært mest om tilstedeværelse av den  vietnamesiske buddhistmunken Thich Nhat Hanh. Han er dikter, zenmester, forsker og menneskerettsaktivist. I 1967 ble han nominert til Nobels fredspris av Martin Luther King.

Thich Nhat Hanh har sagt følgende om tilstedeværelse eller ”mindfulness”:

Mindfulness is the energy of being aware and awake to the present moment. It is the continuos practice of touching life deeply in every moment of daily life. To be mindful is to be truly alive, present and at one with those around you and with what you are doing. We bring our body and mind into harmony while we wash the dishes, drive the car or take our morning shower.

Thich Nhat Hanh understreker at livet er tilgjengelig akkurat her og nå. Det er i øyeblikket vi lever, og det er her vi bør være til stede. Ikke i fortiden eller fremtiden. Han minner oss på hvor viktig det er å være oppmerksomme på det som skjer rundt oss akkurat nå. Ta i bruk sansene, registrer pusten vår, se oss rundt.»

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange.
Les mer og bestill boken her:  Forlag Cappelen Damm