Styrke selvfølelsen

Catherine Lemaréchal skriver: Selvfølelse og selvtillit er to forskjellige ting. Dyktige idrettsutøvere jobber bevisst med å styrke begge deler. Hva med deg?

Selvfølelse handler om hvem vi er, hva vi står for og verdien vi ser i oss selv. Selvfølelse kan kalles sjelens kondisjon.

Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør, og får til. Det går an å ha høy selvtillit på visse områder og lav på andre.

Selvfølelsen kan også være lav eller høy, men den er universell i den forstand at den gjelder uansett hvilken situasjon du er i. Selvtilliten er mer situasjonsavhengig og betinget av hvorvidt du får til noe eller ikke. Vi kan trene selvtilliten ved å lære nye ting, og bygge fagkompetanse. Jeg brenner for å hjelpe andre til å få til mer enn det de tror de kan, bygge opp både selvfølelse og selvtillit.

Hva kan vi gjøre for å styrke selvfølelsen? Mange står i veien for seg selv, har begrensende overbevisninger, snakker seg selv ned og «bestiller» nederlag, ofte helt ubevisst! Vi skal se på noen enkle grep som kan gjøre en stor forskjell i hverdagen din. Her er noen tips, test dem ut allerede i dag

1. Plasser i fortid det du vil bort fra

Hjernen tar ting bokstavelig, den leverer på «bestilling». Hver gang vi sier at vi er dårlige på noe/sier noe negativt om oss selv, blir det en større og større del av vår identitet. Det vi fokuserer på, forsterker vi.

Reis deg opp og ta et steg tilbake (gjør det fysisk), og si:
Før var jeg …

Ta et steg frem, og si:
jobber jeg med …

Hjernen kjøper ikke at du er der med én gang, men den kjøper at du er i prosess. Gi hjernen et så tydelig bilde som mulig av det du vil ha, så finner den kreative løsninger for å få det til.

2. Vær OBS på ordene du bruker – shit in, shit out

Språket vårt preger oss (og våre omgivelser) mye mer enn vi tror. Noen ord er energitappende, mens andre er kraftfulle – de gir energi og glede.

Sier jeg: «Dette blir vanskelig, jeg får det ikke til», er det som å bestille et nederlag, og hjernen leverer som nevnt på bestilling. Forskning viser at når vi bruker negativt ladede ord, produserer hjernen umiddelbart kjemikaler som gjør at vi føler oss motløse. Sier vi derimot positivt ladede ting til oss selv, frigjøres gode kjemikalier som gjør at vi føler oss bedre og takler ting på en helt annen måte. «Dette går bra, jeg har tillit til at jeg kan løse dette», åpner opp en mulighetsdør.

3. Rett deg opp i ryggen!

Vår kroppsholdning påvirker hva andre tenker om oss, men enda viktigere hvordan vi føler oss og tenker om oss selv.

To minutter med armene ut til siden i 90 grader, også kalt «power pose», gjør at vi føler oss tryggere. Igjen, hjernen produserer hormoner – i dette tilfellet testosteron. Dyrene gjør det samme, de «blåser» seg opp. De gjør det både for å sette seg i respekt, men også for å «tøffe» seg opp selv.

Ønsker deg en god dag.
Catherine ;o)

Kilde: ticato.no / Innsikt nr 30  2017

catherine@ticato.no
www.ticato.no