Rosa sløyfe-aksjonen

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes og øke kunnskapen om brystkreft.

De aller fleste som får brystkreft overlever. Likevel opplever én av fire at kreften sprer seg og ikke kan helbredes. Da må sykdommen holdes i sjakk. De siste ti årene har det kommet medisiner som gir bedre og mer målrettet behandling, samt færre bivirkninger. Mer forskning vil bidra til å gi dem som lever med uhelbredelig brystkreft et lenger og bedre liv.

Hvem kan få brystkreft?

Sykdommen kan ramme alle kvinner, både mødre, døtre, søstre, kjærester, koner og kolleger. Hele 1 av 12 kvinner utvikler brystkreft i løpet av livet. Det vil si at det oppdages rundt 3 000 nye tilfeller hvert år. Dette gjør brystkreft til den mest hyppigste kreftformen hos kvinner. Men takket være forskning overlever stadig flere, i følge Kreftregisteret lever nesten 90% av alle kvinner som får brystkreft 5 år etter de fikk diagnosen. Til tross for at de fleste overlever, så får om lag 1 av 4 spredning som ikke kan helbredes. Derfor er videre forskning er nødvendig både for tidlig oppdagelse, bedre behandling og økt overlevelse.


Hva er Rosa sløyfe-aksjonen

Rosa sløyfe er en internasjonal solidaritetsaksjon som markeres over hele verden i oktober hvert år. I Norge er det Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som står sammen om aksjonen. I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft.

Dette går pengene til

All pengestøtte som blir donert til Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og brystkreftprosjekter. Hvert år tildeler Rosa sløyfe-aksjonen midler til de beste forskningsprosjektene i Norge, og siden oppstarten av aksjonen i 1999 har de bidratt med over 100 millioner til slike formål.

Engasjer deg i Rosa Sløyfe kampanjen

– Du kan gi en Rosa sløyfe til jenter og kvinner du er glad i

– Du kan også kjøpe en Rosa sløyfe eller et annet produkt på rosasloyfe.no

– Doner et valgfritt beløp til Rosa sløyfe-aksjonen på kontonummer 7001 09 88592

– Ved å sende ROSA til 2277 kan du gi 80 kroner, og få den Rosa sløyfen på mobilen din

– Følg kreftforeningen på Facebook og sett en Rosa sløyfe på profilbildet ditt.

– Ønsker du å engasjere deg enda mer, så kan du bidra med ditt forslag til hvordan du kan støtte aksjonen og sende den til rosa@kreftforeningen.no

 Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober.

 KILDE: kreftforeningen.no