Rosa lunch

Brystkreft rammer flere enn den som får det. Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober, eller bli med på Rosa lunch lørdag 3. oktober. Arrangeres i flere store byer i Norge. Meld deg på!

Rosa lunch handler om å bruke tid sammen!

Arrangeres i Oslo – Karl Johans gate lørdag 3. oktober kl 13 -14.

Arrangeres også i Trondheim, Bergen og Bodø.
Finnes det ikke i din by, er det fritt frem for å arrangere selv! Del tiden din med andre.

Rosa lunsj handler om å bruke tid på det som virkelig betyr noe. På samvær med venner og familie. Kunne le sammen av gamle minner, dele bekymringer, drømmer og planer – den gode praten. For å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av måltidet som en arena få bringe oss sammen, arrangerer vi store lunsjer i fire byer rundt i landet – og vi skal til og med sette en verdensrekord i Oslo!

Les mer på Kreftforeningen.no