Pilegrimsleden

PIlegrimsleden i Gudbrandsdalen er en vandring i Natur, Kultur og Helse.

2013 – året går mot slutten og vi skal snart begynne å skrive 2014 i datofeltet. Vi skal snart begynne å se på kalenderen for 2014, for noen begynner den allerede å fylles. Den fylles av møter, tidsfrister, forfallsdatoer og budsjetter. Ja, 2014 blir sikkert også ett år med tidspress, informasjon som skal behandles og en masse ting som skal gjøres på altfor kort tid. Vår tilværelse er fylt av stress. Menneskekroppen er i stand til å takle mye, men mengden og kombinasjonen av stress og inaktivitet tapper kroppen vår for krefter. Da er det godt å søke tilbake til naturen og den stillheten som kan nytes i skog og mark. Pilegrimsleden i Norge gir deg muligheten til dette.

I middelalderen gikk pilegrimen for frelse, botsgang eller for helbredelse, de gikk mot Nidaros og Olav den Helliges grav. Dagens pilegrim har nok andre motiver og mål, de aller fleste har vandringen og opplevelsen som mål. I dag er natur og kultur tema som blir mer og mer skattet. Klima får stadig større oppmerksomhet, det tradisjonelle vender tilbake i større og større omfang og menneskene vil tilbake til det langsomme. Vårt samfunn er preget av livstils sykdommer, mentalnedsmelting og frykt for ikke å nå » meningen med livet». Dette skaper stress, fysisk og psykisk lidelse. En vandring langs Pilegrimsleden er en mulighet for til å gjenopprette den fysiske og psykiske balansen. Det å vandre i stille natur, oppleve kulturminnene langs leden, undre seg, skape ettertenksomhet gir menneskekroppen anledningen til å komme tilbake til det den er skapt til – fysisk mestring og resonering.

Pilegrimsleden i Norge er 643 km lang fra Oslo til Trondheim, den går fra det urbane hovedstadsmiljø, gjennom flate åkerlandskap, opp frodige dalføre, møter høyfjellet, mørke skoger før endestasjon åpenbarer seg. Variasjon er med andre ord ett «qlue» – opplevelsen blir rikere og grunnlaget for kjedsomhet blir fraværende. Storslått natur, rikt kulturlandskap og kulturhistorie finnes i rikt monn. Langt fra kontorstolen, PC flimmer og nakkesmerter finnes det et miljø der du er bare du. Her spør ingen hvem du er, hva du jobber med, her er du en vandringskamerat – en å dele erfaringer med.

Langs denne vandringsleden finnes det også kunnskap – en historie om tidligere tider, men den er ikke påtrengende og du må ikke… Kulturminnene ligger der for deg hvis du er interessert, kanskje du kan lese litt på plakaten ved bygdeborgen og undre deg over hvordan det var å være her på den tiden bygdeborgen var et tilfluktsted for enkle bønder på landet. Nå er det jo også et tilfluktsted for deg, et sted du kan skape ro for deg mens du nyter matpakken etter en god vandringsøkt. Kulturminnene ligger der og forteller om en svunnen tid, tider da ting gikk litt langsommere. Da budstikken brukte flere dager fra A til B, ikke som nå da e-posten tar ett sekund fra ene siden av jordkloden til den andre. Er det rart vi søker tilbake? Nei, vil jeg si. Pilegrimsleden er en vandring i Natur, Kultur og Helse.

» Så svøp kappen om dine skuldre, ta din vandringdstav. Så søker vi de gamle glemte stier som hvisker mellom steiner, under kratt og lyng og lav. Kanskje kan vi høre hva de sier»

Skribent: Per Gunnar Hagelien ved Pilegrimssenteret Dale-Gudbrand.
Se også linken til Camino Walks HER: