Lytte

«De gangene jeg merker at noen lytter til det jeg sier og ikke bare hører på, er det er sterk opplevelse. Det er en opplevelse å bli sett, forstått og verdsatt….» – Skriver Birgitte Lange i sin bok Rikere hverdag.

 

«…….. Det samme er det de gangene jeg lytter til det andre har å si. Når jeg lytter, forsøker jeg å ta inn det den jeg snakker med, faktisk sier. Jeg forsøker å forstå. jeg er opptatt av det den andre sier, og hører ordentlig etter. Jeg tillater meg å være stille. jeg er oppmerksom. Til stede.

Når jeg klarer å lytte, forstår jeg både meg slev og den andre bedre. Jeg har oppmerksomheten rettet mot den andre og ikke mot meg selv. Samtidig ser jeg meg selv klarere ved å lytte til det den andre er opptatt av. Jeg blir mer oppmerksom på hva jeg er interessert i, hva jeg får lyst til å følge videre i samtalen, hva som interesserer meg. Jeg forfølger det jeg er genuint opptatt av i det den andre sier, og som jeg opplever er viktig for den andre å få respons på. Så går jeg videre på det som fenger, berører, provoserer eller interesserer meg. Hva er det den andre er opptatt av, hva er det hun vil fortelle meg?

Det krever trening å bli en god lytter. Å lytte handler ikke bare om å høre ordene til den andre. Det handler om å være oppmerksom på endring i toneleie, kroppsspråk og tempo. Å lytte betyr å ta innover seg den andre og hennes budskap. Å lytte ordentlig betyr ofte lange samtaler og langsomme samtaler. Men fremfor alt verdifulle og viktige samtaler. En god lytter går i dybden, er vennlig nysgjerrig og vil fremfor alt den andre vel. En god lytter tåler tausheten og de lange pausene og er ikke opptatt av å konkludere eller gå videre. Gode lyttere er sjeldne og svært verdifulle samtalepartnere.»

 

Kilde: Boken Rikere hverdag av Birgitte Lange.
Les mer og bestill boken her:  Forlag Cappelen Damm