Glederskap

Glederskap er utviklet for ledere i næringslivet – eller for enkeltmennesket. For deg som ikke er leder, kan du bruke ordet «lederskap» i betydningen av å ta lederskap i eget liv.

 

Tilstede
Et godt lederskap vil si å være tilstede, å være den forandringen du ønsker å se i verden, eller den kursendring du ønsker på jobb. Ved å endre dine egne holdninger og atferd vil omgivelsene påvirkes og endres.

Vær tilstede i deg selv, og samtidig bevisst på at du er en del av et større hele. Tilstedeværelse åpner opp for større bevissthet, intuisjon, enklere valg og mer energi, mot og handlekraft.

Balanse
Balanse er en strøm av perfekt samspill i deg selv og mot omgivelsene. I balanse finner du ro, mening og helhet. Du blir tydeligere, jobber smartere, enklere og lettere. I balanse finner du tilgang til kraft og energi slik at dine innerste drømmer kan utfolde seg.

Glede
Når du er tilstede og i balanse kommer glede, energi og kreativitet som en naturlig følge. Glede er frihet i bare å være, ha flyt og leve det livet du ønsker. Glede oppstår når du lytter til deg selv og lever fra hjertet.


Tekst: Anne-Lise Øien, Utdannet M.B.A., Coach og yogainstruktør.

Les mer på nettsiden www.glederskap.no