Fem veier til trivsel

Et nabolag preget av mangfold gir oss muligheter for å gi hverandre mer, og det er bra for trivselen, sier Koen Steemers, professor ved University of Cambridge.

 

Professoren i bærekraftig design ved University of Cambridge arbeider med å utvikle en skala for om bygninger fremmer trivsel, og han ser gjerne at arkitektene tenker mer på dette. Ved å tenke på de fem veiene til trivsel kan arkitektene påvirke folk. Det er ikke meningen å påtvinge folk noe de ikke vil, men vi skal gi dem mulighetene til å gjøre det hvis de vil. Ved å sette sykkelen nærmere hoveddøren gjør vi det lettere å bruke den, sier Steemers.

Steemers beskriver begrepet gjennom handlinger som – ifølge vitenskapen – fremmer trivsel. Det hele er utarbeidet for den britiske regjeringen av tenketanken New Economics Foundation:

  1. Å holde seg i kontakt med andre mennesker
  2. Å holde seg aktiv
  3. Å være oppmerksom
  4. Å holde seg lærende
  5. Å gi

– De fem veiene er veldig interessante for de henger sammen med romlige forhold. Kontakt er en av de fem veiene til trivsel, og kontakt handler om hvordan du kan interagere med andre. Derfor må vi skape et rom hvor folk har muligheter for det, sier Steemers.

Mary-Ann Knudstrup, professor i bærekraftig arkitektur ved Aalborg Universitet, er ikke involvert i den britiske forskningen, men synes det hele er en god idé. Hun mener de fem trivselsprinsippene godt kan brukes i arkitekturen.

– Det ser ut til å bygge på gode prinsipper, og det er en viktig oppgave for arkitekturen å bidra til trivsel, sier Knudstrup.

Kilde: forskning.no