Akseptere

Aksepter og se hva som skjer…….. les mer hva Birgitte Lange skriver om å akseptere i sin bok Rikere Hverdag.

Livet er som det er. Til enhver tid. Noen ganger er livet fantastisk, andre ganger er det helsvart. Noen ganger ønsker jeg at øyeblikket skal vare og vare, andre ganger vil jeg bare lukke øynene og krype ned i sengen og vente til alt er gått over.
Det er mange ting i livet som det er lett å ønske skulle vært annerledes. Det hadde vært fint med mer penger, bedre jobb, bedre helse, snillere barn, flottere kjæreste, noen færre kilo og så videre.

I ordboken er følgende ord listet opp som synonymer for å akseptere: adoptere, anerkjenne, anta, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godkjenne, gå inn på, gå med på, si ja til, slå til. Aksept kommer fra det latinske ordet accipere, som betyr å godkjenne, godta eller takke ja til.
Å akseptere betyr å godta den virkeligheten du er i akkurat nå. Å akseptere betyr å forholde seg til her-og-nå-situasjonen. Ikke gårdsdagen, morgendagen eller illusjonen, men tilstanden akkurat nå. Å akseptere innebærer ikke å resignere eller forsone seg med at slik må det være resten av livet, men å godta at akkurat nå er det slik. Livet blir litt enklere ved å akseptere tingenes tilstand slik de er. Aksept er et godt utgangspunkt for eventuelle endringer du ønsker å gjøre. Det er et ordtak innenfor gestaltterapi som heter. «When you state what is, what is changes.» Jeg forstår dette ordtaket slik at situasjonen endrer seg hvis vi aksepterer og setter ord på her-og-nå-situasjonen akkurat slik den er. Når vi fortrenger, holder tilbake eller oppholder oss mentalt i en tenkt situasjon slik vi skulle ønske verden ideelt sett var, er det vanskelig å få til en ønsket endring. All endring må ta utgangspunkt i den faktiske tilstansen.
Jeg har erfart at jeg i større grad finner ro i meg selv når jeg aksepterer tingenes tilstand. Jeg blir ikke nødvendigvis glad eller fornøyd, men rastløsheten og uroen reduseres. Det blir lettere for meg å se klarere og ta valg som er gode for meg.

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange.
Se linken Forlag Cappelen Damm