80/20-regelen

80/20-regelen, også kalt Pareto-prinsippet eller Paretos lov, er oppkalt etter italieneren Vilfredo Pareto som i 1906 bemerket at 20% av Italias befolkning eide 80% av verdiene.

 

Det viser seg at dette misforholdet går igjen i veldig mange sammenhenger, som et gjentagende mønster. 80% av resultatene dine skyldes 20% av det du gjør.

Små bruddstykker av vår tid er mye mer verdifulle enn all den øvrige tiden. Det gjelder å bruke tid på det som lønner seg. 80% av det du oppnår på jobben, gjør du på 20% av tiden.

La oss se på noen flere eksempler, og se om du kjenner igjen mønsteret.

· 20% av innsatsen skaper 80% av resultatene

· 20% av kundene står for 80% av omsetningen

· 20% av kundene står for 80% av klagene

· 20% av klærne du har i skapet ditt bruker du 80% av tiden

De fleste sprer altså sin innsats på altfor mange ting, snarere enn å konsentrere innsatsen om noen få viktige områder. Så hva med å identisiere og skille ut det som virkelig gjør en forskjell, og gjøre mer av det? Tenk etter, hva er de 20% av den jobben du gjør som skaper de beste resultatene?

Gjelder dette også for lykken vår? Forfatteren av boken 80/20 prinsippet Richard Koch påstår at 80% av lykken din oppleves i 20% av tiden. Han skriver: Få mennesker bruker nok tid og omtanke på det å kultivere sin egen lykke… Tenk på de gangene du var lykkelig og manøvrer deg selv inn i tilsvarende situasjoner.

De menneskene som lykkes best, er selektive og besluttsomme. De evner å velge og velge bort.

Link til en video om 80/20 prinsippet

Har du spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å ta kontakt.
Saken er hentet fra Innsikt nr 32 / 2018:
Catherine Lemaréchal – Kommunikasjonsrådgiver og sertifisert NLP coach
www.ticato.no