Naturen påvirker deg på minst 16 måter

I følge forskning.no har japanske forskere kommet fram til 16 ulike måter som kontakt i naturen kan påvirke hvordan man har det.

 

Japanske forskere har gjennom et såkalt metastudie, gravd dypere i hva som gjør at natur er så sunt og hvordan naturopplevelser er koblet til bedre helse eller livskvalitet hos mennesker. De har sett på allerede publiserte resultater fra mer enn 300 andre studier. Disse studiene har til felles at de har undersøkt såkalte ikke-materielle fordeler som mennesker får fra naturen.

Studiene avdekket at det først og fremst var for lite kontakt med naturen som hadde negativ innvirkning på deltakerne. Men det fantes andre negative sider også – slik som irriterende lyder.

Her er de 16 punktene:

 1. Kognitiv: Å opparbeide seg kunnskap og forståelse gjennom kontakt med naturen.
 2. Sammenhengende: kontakt med andre gjennom opplevelser i naturen.
 3. Kommunikativ: For eksempel samtaler om friluftsliv. Som å få gode råd om bålfyring fra en far, en mor eller en besteforelder.
 4. Kreativ: Naturen innbyr til kreativitet. Fotografering, utforsking eller kanskje din novelledebut med handling i en skummel skog.
 5. Evolutiv: Hvordan humør, følelser, oppfatning, oppførsel med mer endrer seg over tid som følge av kontakt med naturen.
 6. Formativ: Å være i naturen kan for noen være en flukt fra samfunnets normer. Det kan styrke en persons trygghet i seg selv og egne verdier, ifølge forskerne.
 7. Intuitiv: Sanseerfaringer, bruk av instinkter og følelser. Kan være spirituelt eller religiøst. Mange finner mening i naturen.
 8. Regenerativ: Hvordan naturen kan gjøre stress, angst og depresjon mindre. Og det kan være fysiske fordeler, som bedre kondisjon og friskere kropp.
 9. Remunerativ: Hvordan naturbasert turisme kan være økonomisk viktige for små lokalsamfunn.
 10. Retrospektiv: Personlige minner og refleksjoner rundt fortiden.
 11. Tilfredsstillende: Ulike behov gjør at man bruker naturen. Når behovene blir dekket, føler du deg kanskje tilfreds.
 12. Transaktiv: At eksempelvis et lite, lokalt miljø kan selge noe som er spesielt for området, og få økonomisk utbytte.
 13. Transcendentiv: For noen er naturen en viktig arena for å føle at man har kontakt med noe som er større enn dem selv. Universet, for eksempel.
 14. Engstelse: Er du redd for ulv? Eller er du mørkredd? Da kan naturen også påføre deg litt engstelse.
 1. Destruktiv: Om en fugl skiter ned bilen din og lakken tar skade, er det en kontakt med naturen du neppe ønsker.

16: Irriterende: Når du våkner i et telt klokken fem om morgenen fordi en skjæreflokk bråker.

 

Hele saken leser du på forskning.no