Ville blomster

Norsk gründerfauna har et mangfold av blomster. Noen av de er uvanlige og ennå sjeldne. Sosiale gründere er ildsjeler som ønsker å forandre verden. De drives ikke av profitt, men oppsøker godhet. Deres viktigste kjennetegn er personlig utvikling.

Ingen vanlig gründer
Sosiale entreprenører som spretter opp i den norske gründerfloraen er villblomster det ikke er lett å plassere. Hvordan ser de ut, hva lever de av, og hva drives de av? De er ingen vanlige gründere der drivkraften er å finne opp noen nye duppeditter innenfor teknologi og tjene penger på det. Teknologien kan gjerne være en katalysator, men deres drivstoff er sosialt motivert. De er sosiale gründere som vil endre verden. Så opptatt som vi er av å plassere mennesker og fenomener i kategorier, lar disse seg vanskelig putte i en bås. Kobling mellom sosial og business er en kobling mellom stat, marked og det sivile samfunn, noe som ikke er så vanlig i Norge. Skal vi tro på det som skjer ute i verden er det et paradigme skifte under overflaten som skjer når man begynner å snakke om en sosial økonomi, som ikke er fanget opp i den offentlige debatt på de tradisjonelle mediene, men lever sitt liv på sosiale plattformer og sprer seg uavhengig av klasser.

Hva kjennetegner disse villblomstene?
Jeg tror det viktigste kjennetegnet er deres forhold til personlig utvikling. «You are the change» er noe som må komme innenfra når du jobber med mennesker; det kan være rusmisbrukere, fattige, psykisk syke, drop outs, miljø, kultur etc. Uansett hva du ønsker å jobbe med handler det om din personlige reise. Gjennom å jobbe med sosiale endringsprosesser, kreves det at det kommer fra din indre kilde. Det er ingen vanlig ni til fire jobb der du utfører noe du er satt til å gjøre. Der du teller timer og tar avspasering. Det er en lekse du har fått tildelt. Noen lekser der du skal lære om deg selv, noen utfordringer som du skal vokse på ved å hente frem dine indre ressurser og talenter som du tror du ikke har. Du skal lære om deg selv, din selvaktelse, selvtillit, empati og verdighet. Om hvilke verdier du skal være trofast mot og hvilket mot du har til å stå opp og sloss for disse. Sloss for at andre skal få et bedre liv. Ingen enkel oppgave, fordi du må sloss mot de rådende sannheter som opprettholder løgner om hva som er sannhet om makt og dominans som du er sosialisert inn i. Som ofte gjør oss mennesker til brikker i stedet for personlige subjekter og gudommelige sjeler.

Å finne sin egen kraft
Det krever at du skal ta det fulle ansvar og styring over ditt eget liv. At du har valgt din vei, dine nederlag og dine suksesser. Personlig utvikling er den vanskeligste delen som sosial entreprenør, for den tar deg med på en indre reise der ditt tros- og adferds system blir stilt spørsmål ved om hvem du egentlig er ment å være for deg selv og verden. Reisen avdekker dine egne blindsoner, ditt ego, din frykt og tvinger deg til å se deg selv i hvitøyet. Men foran i det fjerne glitrer det en stjerne som lokker med indre frihet. Indre ro. Det er en frigjøringsprosess der du kvitter deg med gamle, emosjonelle mønstre som holder din livsglede og skaperkraft tilbake. You are the change.

Bitten Schei
www.mothercourage.no