Dagens gjest: Turid Torbergsen

LIVSKRISER er vanskelige situasjoner som oppstår i livet, og som oppleves som krevende for den som går gjennom den. Men vi må også våge å gå inn i det som er vondt.

 

Livskriser utløses ofte i forbindelse med store endringer i livet. Det kan være skilsmisse, flytting, tap av jobben, sykdom, dødsfall i familien, at barna flytter hjemmefra eller at man går av med pensjon. Imidlertid kan livskriser også oppstå uten at det foreligger ytre endringer. Det kan ha sammenheng med at jobben, som man tidligere var oppslukt av, ikke lenger gir en så mye. Parforholdet og vennekretsen oppleves kanskje som lite utviklende og givende.

Man ønsker noe annet, men vet kanskje ikke helt hva det er. Uavhengig om det er ytre eller indre betingelser som utløser krisen, så er dette en periode i livet som kjennetegnes av mye usikkerhet, frykt og sorg.

Mange forsøker å unngå eller stenge ute smerten, men det er ikke løsningen. En forutsetning for å komme gjennom en livskrise på en god måte, er å akseptere at vanskeligheter og smerter også er endel av livet.

Vi må også våge å gå inn i det som er vondt og sette ord på det – enten gjennom samtaler med noen av de nærmeste eller en uavhengig tredjepart.

Stillhet i naturen eller gjennom meditasjon kan også bidra til å skape klarhet om veien videre. Selv om det ikke oppleves slik i øyeblikket, så kan en krise sette i gang prosesser mot et langt rikere liv i framtiden.

 

Turid Torbergsen

Turid Torbergsen er daglig leder ved TCI-The Coaching Institute og forfatter av bøkene «Coaching-en kraftfull metode til forandring og vekst», «Oppdag vinneren i deg selv», «Coaching og SQ», «Glede», «SQ» og «Livsstil på naturlig vis».  Hun holder nå på med en bok som har tittel «Livskraft»