Stillhet – en klok trend?

Er vi i ferd med å gjenoppdage stillhet som en essensiell verdi i vår verden av støy – eller er den bare en ny trend? Ukens gjest, forfatter Kristin Flood, holder stille retreater for nordmenn i Italia to ganger i året.

I fjor høst hadde Norge besøk av verdens fremste forskere i såkalt Contemplative neuroscience – som måler effekten av stillhet på hjernen. Norske skoler blir anbefalt å innføre stillhet som eget fag. Og Erling Kagge gjør suksess i utlandet med sin nye bok Stillhet i støyens tid.

Presset som mange opplever i dag, driver oss mot å søke nye løsninger for å takle uro, stress, tidsklemme og hastverk. Erling Kagge skriver i sin nye bok at verdien av stillhet må verdsettes på ny. I Stillhet i støyens tid går eventyreren ikke lenger i ytre landskap – over isen eller under jorden – men vandrer på mer finurlige stier, innover i seg selv. Han inviterer leseren til å reflektere: vi er overveldet av mange typer støy, stillheten er i ferd med å bli en luksus.

Men hvorfor trenger vi stillhet? En gren av hjerneforskningen som kalles ‘Contemplative neuroscience‘, har spennende svar. Nylig hadde Norge besøk av en av de fremste forskerne nettopp på stillhet.

Dr. Richard Davidson er leder av Center for Healthy Minds i USA og utnevnt av Time Magazine som en av de hundre mest innflytelsesrike skikkelsene i verden. På en kongress på Hotell Scandic Fornebu i Oslo la han i oktober i fjor fram sine nyeste forskningsresultater om hvordan en regelmessig stille stund kan endre strukturen i hjernen. Det som omtales som mindfulness trening gir positive utslag i kropp og psyke, øker immunforsvaret og bedrer vår generelle helsetilstand. Davidson mener at vi, basert på den nye kunnskapen om nevrovitenskap, kan ta ansvar for vår egen hjerne på en ny måte.

Foto: Augusto Bonato

I tretti år har amerikaneren Davidson drevet såkalt kontemplativ hjerneforskning. Han har registrert hvordan mindfulness meditasjon, kontemplasjon, medfølelse, raushet og generøsitet påvirker oss. Han hevder at kun noen minutter med stille meditasjon eller mindfulness daglig kan redusere mental uro og støy. Davidson mener at den mest krevende støyen mennesker opplever i dag er tankestøyen som foregår i sinnet. Ved å bli bedre kjent med hodestøyen, blir vi i stand til å takle den bedre.

Erling Kagges undertittel Gleden ved å stenge verden ute er en invitasjon til å trekke seg tilbake fra hverdagen og gi seg selv litt tid alene i stillhet. Selv begynte jeg å praktisere hans oppfordring for endel år siden. Med jevne mellomrom trekker jeg meg tilbake fra verden noen dager for å være for meg selv. I en bok jeg skrev for noen år siden, Rom for stillhet (Cappelen 2005), beskrev jeg opplevelsen slik: Stillheten inspirerer oss til å betrakte livet fra et nytt ståsted. Herfra kan vi finne nye, kreative løsninger. Vi utvikler større samklang mellom det vi føler, tenker og fornemmer. Slik hjelper stillheten oss til å navigere bedre gjennom vår egen hverdag.

Kagge henviser til den franske 1600-talls filosofen Pascal som mente at årsaken til menneskenes ulykke er at de ikke greier å sitte alene og stille i et rom. Både Pascal og Kagge oppfordrer leseren til å tåle kjedsomhet og ubehag fordi det skjuler seg noe verdifullt bakenfor. Å stadig flykte fra kjedsomheten fører til mer kjedsomhet.

Også forskeren Sherry Turkle, professor i psykologi ved MIT og kjent som foredragsholder på nettstedet TED, understreker viktigheten av det å tåle å være alene. I mer enn femten år har hun forsket på ungdom og datavaner. I en av bøkene sine skriver hun: ‘Når vi føler at vi ikke blir hørt eller sett i vårt nærmiljø, flykter vi inn i den virtuelle verden der vi føler at vi blir sett og hørt av tusenvis. Slik unngår vi å føle oss ensomme. Men lærer vi ikke barna våre å være alene, vil de i fremtiden virkelig bli ensomme’.

Nylig henviste nrk.no til flere eksperter som oppfordrer norske myndigheter til å innføre stillhet og meditasjon i skolen. Det skal kunne hjelpe elevene til å motvirke stress. Noen barnehager i Norge praktiserer dette allerede, etter mønster fra Sverige. I Helsingborg gjøres det nå forsøk i skolen med å innføre regelmessige stille stunder.

Stillheten er en ressurs, tilgjengelig for alle. Men siden den kan oppleves truende eller kjedelig, mener Dr. Richard Davidson at det det kan være fruktbart å nærme seg stillheten ved å begynne å studere det motsatte; støyen inni vårt eget hode. Det er ved å undersøke sinnets insisterende stemmer med den samme nysgjerrigheten som Erling Kagge utrykker i sin bok, og dernest bli klar over hvordan den indre støyen virker på følelser, kropp og humør, at vi kan finne ut hvordan den kan dempes. Iblant trenger vi litt veiledning, i form av nærværstrening eller mindfulness-øvelser. Den som ønsker å fordype seg i temaet som mystikere og filosofer har vært engasjert i gjennom århundrer, kan gjøre som noen av dem – trekke seg tilbake alene i taushet over lengre tid, på en såkalt stille retrett.

 

Ukens gjest, forfatter Kristin Flood reiser regelmessig selv på retreat alene, gjerne i et fransiskanserkloster. Her er hun sammen med broder Roberto på et kloster utenfor Venezia.

Hun holder stille retreater for nordmenn i Italia to ganger i året. Info her: http://www.kristinflood.com/