Tenke nytt sammen

En av de store hindringene for kommunikasjon og samarbeid, er at vi ofte er fastlåst i vår måte å se ting på. Det hemmer oss, vår utvikling og kreativitet. Ved å dele, blir vi alle bedre, skriver vår gjest Catherine Lemaréchal.

En av de store hindringene for kommunikasjon og samarbeid, er at vi ofte er fastlåst i vår måte å se ting på. Det hemmer oss, vår utvikling og kreativitet. Hvordan få folk med? Hvordan inspirere til å tenke nytt? En modell jeg har hatt stor glede av og som jeg diskuterte med en dyktig HR-direktør i dag, er «synergi» – modellen til Stephen Covey, forfatter av The 7 Habits of Highly Effective People.
Jeg har lyst til å dele oppskriften med deg, og håper at du vil ha like stor glede av den som meg.

1. Fundamentet er at vi verdsetter forskjeller, ikke bare tolerer men virkelig tenker at andre som er ulike meg kan ha interessante perspektiver. Være nysgjerrig, åpen og lyttende, og holde tilbake kritikeren i meg.

2. I sentrum av modellen, er viljen til å utforske. Hvis du og jeg er uenige om noe i et prosjekt, stille spørsmålet: «Er vi villige til å se om vi i fellesskap kan komme frem til en løsning som er bedre enn både du og jeg har tenkt på?». Få en aksept for det.

3. Neste steg handler om å være klar på hva vårt felles mål er, på et overordnet nivå. F.eks., vi er begge interessert i at prosjektet skal bli en suksess, at kunden blir fornøyd.

4. Søk først å forstå. Inviter den andre til å fortelle hva han mener, fortelle om sine ønsker uten å være redd for å bli kritisert eller dømt. Først når den andre føler seg forstått, kan du legge frem dine synspunkter. Da er vedkommende mye mer tilbøyelig til å lytte til deg, og utforske nye alternativer.

5. I dette klimaet, er sjansene større for å komme frem til et tredje alternativ.  Vi har skapt noe nytt, som ingen av oss hadde tenkt på.

Test ut modellen neste gang du kommer i en situasjon hvor dere trenger å finne en felles løsning, og gi meg gjerne tilbakemelding på hvordan det gikk på catherine@ticato.no

Ved å dele, blir vi alle bedre.
Lykke til!

Stephen Coveys 7 Gode Vaner er sunn fornuft satt i system, og mye av dette vet vi jo. Men, som den franske forfatteren Voltaire sa: «Common sense is not necessarily common practice». Vi trenger påminnelser! Du kan lese mer om De 7 Gode Vanene på min nettside;

Har du spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å ta kontakt.
Gjesteskribent februar 2016, hentet fra Innsikt nr 26 / 2016:
Catherine Lemaréchal – Kommunikasjonsrådgiver og sertifisert NLP coach
www.ticato.no