Spirituell Intelligens – hva er det?

GJEST Turid Torbergsen – «SQ mener jeg er forutsetningen for å mestre store mål over tid, og oppnå ekte glede og inspirasjon. Ordet inspirasjon kommer jo som kjent fra latin inspirare, og opprinnelig ble ordet brukt om …… guddommelige skapninger som pustet liv i noe.»

Emosjonell intelligens (EQ) er kjent.  I boken SQ, hevder Ian Marshall og Danah Zohar, at det innenfor psykologi, nevrologi og antropologi nå finnes beviser for en tredje intelligens, nemlig Spirituell Intelligens SQ. Umiddelbart vil mange tenke at det handler om religion.

Imidlertid søker de fleste mennesker, bevisst eller ubevisst, etter en høyere mening med livet. Det er derfor ikke en nødvendig sammenheng mellom spirituell intelligens og formell religion.

SQ er den intelligensen vi bruker til å sette våre liv og handlinger inn i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng – hvor vi opplever visjoner og ser de grunnleggende verdier i livet.

Det er den intelligensen vi kan bruke for å oppdage at en handlingsmåte eller livsvei er mer meningsfyllt enn en annen.

SQ er vår ultimate intelligens, og den nødvendige forutsetningen for at både IQ og EQ skal virke effektivt.

SQ hjelper oss å forstå hvem vi er, hva ting betyr for oss, og gjør at vi kan forene det indre menneskelige med det mellommenneskelige.

I den videste forstand kan SQ hjelpe oss til å vokse ut av ego-tilstanden, slik at vi får tilgang til de uante ressursene i oss selv.

Ian Marshall og Danah Zohar, sier at mennesker som har høy grad av SQ kjennetegnes gjerne ved at de :

  • har selvinnsikt
  • kjenner sine innerste motiver.
  • har evne til å overkomme vanskeligheter.
  • har motvilje mot å forårsake skade.
  • har evne til å la seg inspirere av høyere visjoner og verdier.
  • har evne til inspirere andre.
  • har evne til å handle uavhengig av andre.

 

Forutsetningen for å oppnå selvinnsikt, er å ta tid til seg selv gjennom foreks. meditasjon og turer for  reflektere over det som skjer med oss og forholdet til våre medmennesker.

Det er først når vi er i kontakt med oss selv på et dypere nivå, at vi kan finne fram til hva som motiverer oss og setter livet vårt i en mer helhetlig sammenheng

De fleste av oss er imidlertid opplært til å konsentrere oss om de ytre begivenhetene, og ikke det som skjer inni oss.

Mange oppfatter det derfor som ubehagelig når det blir stille, og prøver å dekke over denne ”tomheten” med uavbrutt aktivitet.

Noen av våre motiver er bevisste, mens andre ligger på et ubevisst nivå.

De bevisste kan eksempelvis handle om at vi ønsker å ha en jobb som gir oss en viss levestandard, eller som gjør at vi kan forsørge familien. De ubevisste motivene kan handle om behov for et liv som gir mening, integritet og helhet.

I vår kultur utsettes vi for et press både på det økonomiske og sosiale plan, og som ofte gjør at vi forveksler ønsker og behov.

For å dekke over tomheten som oppstår når våre innerste behov ikke blir dekket,  prøver mange å fylle det med flere eiendeler, mere penger og makt. Andre igjen bruker mat, alkohol og andre rusmidler for å dekke over en tomhet som ikke forsvinner.

Det er derfor sentralt å spørre seg selv hva vi egentlig ønsker å oppnå i forhold til yrkesvalg, relasjoner og fritidsaktiviteter, og om dette er i tråd med våre innerste motivasjoner og livsformål.

Høy SQ handler om å ha evne til å overkomme vanskeligheter og ta ansvar for eget liv. Vi kan ikke bestemme omgivelsene, men vi kan bestemme hvordan vi skal reagere i henhold til de. Hvordan vi velger å forholde oss til begivenhetene og menneskene i våre liv,  vil i siste instans være avgjørende for vår livskvalitet.

En person med høy SQ vil gjerne tenke helhetlig, og har motvilje mot å forårsake skade. Vedkommende har forstått at ved å skade andre, så skader man til syvende og sist seg selv. Andre mennesker er gjerne på godt og vondt speilbilder av oss selv. Ved å utforske det som tilsynelatende oppleves som negativt i forhold til et annet menneske, kan man på en konstruktiv måte få innblikk i egne skyggesider.

Et menneske som har evne til å la seg inspirere av høyere visjoner og verdier, bidrar gjerne med å inspirere andre.

På veien mot våre livsmål så er det stor sansynlighet for at vi vil oppleve både kritikk og avvisning fra andre – til og med de nærmeste. For ikke å miste fokus på målet, så er det helt nødvendig å ha evne til å stå imot presset og handle uavhengig av andre. Personer med høyt utviklet SQ vil være istand til å stå alene mot mengden, dersom de er overbevist om at det de gjør er riktig. De vet hvem de er og hva de tror på, og de har stor grad av individualitet og mot.

Gjesteskribent: Coach Turid Torbergsen
Eier av  TCI – The Coaching Institute som ble etablert i 2002, og som tilbyr sertifiseringsutdanning innenfor Spiritual coaching, Business coaching, Personal coaching og Health coaching. Har også  egne kurs innenfor Spirituell Intelligens (SQ).
I tillegg har jeg skrevet fire bøker innenfor coaching og motivasjon; “Coaching – en kraftfull metode til forandring og vekst”, “Coaching og SQ”,  “Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP” og “Glede”.