Om prokrastinering…..

Ukens gjest – Lise Djerv Hillås skriver: «Jeg er ekspert …. i å utsette eller prokrastinere som det heter. «

Wikipedia skriver «Prokrastinering eller utsettelsesatferd betegner å utsette eller forsinke noe man har bestemt seg for å gjøre. Utsettelsen gjøres selv om personen vet at dette er uheldig. Av denne grunn har prokrastinering noe irrasjonelt over seg.»

At det er uheldig og irrasjonelt kan jeg signere på. Resultater av utsettelsene er stress for stadig flere oppgaver som hoper seg opp og ikke blir gjort og ikke minst dårlig samvittighet. For meg var det viktig å få avdekket årsakene og den røde trådene i oppgavene som ble utsatt. Jeg fant raskt ut at mønsteret i de sakene som ble utsatt var de jeg var usikker på – det kunne være tvil om hvordan jeg skulle løse de, usikker på om det ble bra nok og om jeg ventet ville det kanskje dukke opp et sesam sesam som gjorde oppgaven perfekt. Det skjedde veldig sjelden og nå har jeg samlet noen nyttige grep som fungerer fint for meg når uvanene tar overhånd – og disse deler jeg med deg.

  • For det første er det viktig for meg å få en oversikt over oppgavene som henger og da skriver jeg lister, lange to-do-lister med alle oppgaver, både trivielle og utfordrende. Mentalt gjør listene at hodet tømmes for det som er av oppgaver, det ryddes og synliggjøres på papiret.
  • Deretter grovsorterer jeg i hva som er viktig og haster, det som virkelig brenner med deadline like rundt hjørnet og det som kan vente litt. Stadig kan det dukke opp en oppgave som hverken er viktig eller haster – og du, det er så deilig å stryke ut umiddelbart.  
  • Så gjør jeg valg ut fra listen, tar for meg en oppgave og gjør den ferdig. Telefonen på stille (altså heller ingen vibrering) gjerne liggende i et annet rom og ingen avbrytelser av oppdateringer på mail eller sosiale medier.
  • Sjekk av og stryk ut.

Og slik fortsetter det til listen er tom, kanskje ikke samme dag og det kommer stadig nye til, men hodet er ryddig under veis det geniale er at mens jeg gjør den valgte oppgaven trenger jeg ikke tenke på de andre – de står på listen og venter til jeg er ferdig og gjør neste punkt på lista.  

Følelsen når jeg haker av og stryker ut for vel gjennomført er gull – og jeg suger på karamellen. Ofte kan oppgaven jeg har grudd meg for i dagevis være fort gjort og vise seg å være lekende lett.

Lise Djerv Hillås driver firmaet Til Det Bedre og leverer coaching til private og bedrifter, workshop innen temaer som mental styrke og måloppnåelse og har oppdrag som profesjonell verge. Hun har bakgrunn fra ulike bransjer i næringslivet og henter energi fra begeistring, iver og vilje. Hun motiveres av interesse, forståelse og hensikt. Kombinasjonen skaper utvikling og vekst – Til Det Bedre!!!