Flyt i livet

GJEST Reni Aleksandra Hagen – Flyt, ”chi”, livskraft, hva betyr det egentlig når vi snakker om at en bolig trenger bedre energitilførsel, at energien er stagnert, at boligen ikke nærer dem som bor i den?

Flyt, ”chi”, livskraft – hva betyr det egentlig når vi snakker om at en bolig trenger bedre energitilførsel, at energien er stagnert, at boligen ikke nærer dem som bor i den?  Gamle dagers byggeskikk i Norge og andre vestlige land tok faktisk hensyn til ”god og dårlig energi”. Man visste at energien var god på de stedene der kyr likte å legge seg til, og der plasserte man huset. Men det var lenge siden.

Reni2015Bilde: Reni Aleksandra Hagen

Kunnskapen om feng shui strekker seg enda lenger tilbake, og den har sitt opphav i fjerne tiders Kina. Men den er ikke mindre aktuell av den grunn. Feng shui er verdens eldste økologiske lære – høyaktuelt stoff med andre ord! Feng shui betyr direkte oversatt ”vind vann”, og navnet symboliserer de sterke kreftene omkring oss til enhver tid. Vind og vann er velkjente fysiske påvirkninger, men det handler også om usynlige energi-innflytelser, ofte vel så sterke. Med stor kraft kan de få livet vårt til å endre retning, forårsake stort hell, men også små og store problemer av alle slag.

God feng shui skaper trivsel på alle måter, og mennesker som trives i livet, er mer harmoniske og balanserte – mer ”i flyt”.

Det hjelper å begynne å rydde og ikke minst kvitte seg med alt overflødig. Ting og rydding er imidlertid ikke nevnt med ett ord i gamle tekster om feng shui – talende nok ble dette først aktuelt tema da begrepet feng shui ble kjent i Vesten. Ting og overflod har ikke akkurat preget kinesernes hjem og hverdag.

Likevel snakker vi fengshuikyndige om å skape flyt. Det er fordi vi vet hvordan den livsviktige flyten kan tilstrebes på det energetiske plan, og hvor avgjørende viktig det er for et godt liv. Boligen vi kryper inn i, er i virkeligheten et lag vi har kledd utenpå oss. Det er et levende lag, og det er en forlengelse av vår egen energi. Enhver bygning har energibaner på lik linje med kroppens meridianer. Å gjøre feng shui er derfor på mange måter det samme som å praktisere akupunktur, men vi bruker andre redskaper enn akupunkturnåler.

Verden trenger å komme i balanse. Alle trenger vi den dype kunnskapen om feng shui mer enn noen gang. Feng shui er et omfattende fag, og det kan ikke læres på en helg eller via et nettkurs eller en bok for den saks skyld. Feng shui er et av de dype kunnskapsområdene som er blitt overlevert muntlig fra mester til elev gjennom historien, og det er slik det læres best.

Ny start – ny flyt i livet? Feng shui handler først og sist om FORANDRING. En fengshuiekspert kan bistå med råd om de forandringene som trengs i omgivelsene dine for at livet ditt skal bli bedre. Begynner du å studere feng shui, vil du også oppdage at denne unike kunnskapen gjør noe med deg: Den rører opp i stagnert energi, og du forandres. Garantert!

Nytt kull starter ved FENGSHUISKOLEN i Norge*GreenDragon nå hvert øyeblikk, første kurshelg er 28.2.–1.3. Mer informasjon finner du på www.fengshuiskolen.no

Januar 2015
Gjesteskribent: Reni Aleksandra Hagen, feng shui lærer/konsulent og leder av Fengshuiskolen.