Karrierevalg og livskvalitet

GJEST – Mette Manus. Hva er karriere? Mange forbinder ordet med noe negativt. De ser for seg hvordan man hensynsløst streber oppover karrierestigen, og tenker at «bare jeg får topplederstillingen, har jeg gjort karriere».

Min oppfatning er at den som går hjem fra jobben og er tilfreds med dagen, er blid når hun åpner døren hjemme, er snill med dem hun lever sammen med, og gleder seg til å gå på jobb neste dag, har gjort karriere.  Om du er kirurg eller butikkmedarbeider, hvis du trives med det du gjør, får brukt dine ressurser innenfor noe du er interessert i, og gjør en jobb som betyr noe for andre, kan du si til deg selv at du har gjort karriere.

Vi velger gjerne utdanning når vi er ganske unge og umodne. Lite vet vi om arbeidslivet, dårlig kjenner vi vårt potensial. Rundt oss har vi forventninger fra familie, venner, lærere og ikke minst oss selv. Utdanningsvalget kan bli ganske tilfeldig og karrierejaget fortsetter for mange hele livet. Stadig skjer det omorganiseringer og endringer i arbeidslivet, ofte må kunnskap oppdateres og nye måter å tenke på læres. Krav til utbredt samarbeid og prosjektjobbing er en utfordring for mange, mens andre finner seg lettere til rette i denne arbeidsmåten. Krav til språkkunnskaper, dataferdigheter og utstrakt reisevirksomhet kan være andre utfordringer. Snakk om selvrealisering og forventning til at jobben skal være morsom og spennende hele tiden, blir et annet press. Og det er ikke lenger noen som beundrer deg for å få gullklokke etter 50 år i bedriften, derimot forventes det kanskje at du bytter jobb og utvikler deg i nye retninger.

Livskvalitet er det egentlige grunnlaget for lykke eller like gjerne harmoni. Vurderingen av god livskvalitet er individuell, og innebærer ulike, individuelle verdier, normer og preferanser. Livskvaliteten er subjektiv, noe som oppfattes forskjellig fra person til person. I et krigsherjet land med vold og sult, vil det å ha fred, trygghet, mat, vann og medisiner være nok til å gi livskvalitet. I velorganiserte samfunn vil det å ha en spennende jobb, flott hus og utenlandsferier være momenter for å kunne føle den samme tilfredshet. Alt er altså relativt, men uansett hvilket ståsted du har, er det du som må finne ut hva som er livskvalitet for deg.

Hva styrker livskvaliteten? Ytre og indre faktorer påvirker livskvaliteten. I positiv psykologi snakkes det mye om hvordan du kan styrke den ved å tenke positivt. God selvfølelse og selvtillit er nødvendig for å ha god livskvalitet. Visse kriterier styrker disse. Her er noen av dem:

 • Mestring – at du føler at du mestrer tilværelsen og får til det du gjør, både i jobb og privat
 • Stolthet – at du er stolt av det du har gjort og gjør
 • Motivasjon – at du er motivert til å gjøre det du gjør
 • Trivsel – at du trives med dem du har rundt deg, og føler at du betyr noe og blir sett
 • Økonomi – at du har en sunn økonomi som gir trygghet og forutsigbarhet
 • Frihet og fleksibilitet – at du har jobb, selvstendig økonomi og føler at du står på egne ben

Hva ødelegger livskvaliteten?

 • Dårlig helse – dette er noe du ofte ikke kan påvirke, men du kan takle det
 • Negativt kroppssyn – all fokuseringen på kropp ødelegger selvtilliten til de flinkeste
 • Misunnelse og sjalusi – destruktive følelser som alle har opplevd, men som kan styres
 • Skyldfølelse eller følelse av utilstrekkelighet – en typisk «kvinnesykdom»
 • Stress – negativt stress og positivt stress, uansett den mest typiske «livsstilssykdom»
 • Bekymring – også en allmenn følelse, men kan også styres

Selvsagt har du dårlig livskvalitet hvis du har lav selvfølelse og selvtillit. Og hvis du lever på tvers av dine verdier, vil du neppe ha det godt.

Karrierevalg og livskvalitet henger nøye sammen og rett karrierevalg er en forutsetning for et godt liv. Trives du ikke på jobben forsurer det hele tilværelsen din. Hvis du velger en utdanning og et yrke du trives med og mestrer godt, får du selvtillit, har glede i hverdagen og er selvstendig og selvgående. Andre respekterer deg og du får brukt dine ressurser.

Det er ikke bare arbeidslivet som stadig er i endring. Du forandrer deg også. Hvis du sleper deg gjennom dagene og spør deg selv: «Er dette alt?», er det på tide å ta grep for å endre kurs. Det er ikke alltid så mye som skal til, men det er du som må skape deg et meningsfylt arbeidsliv, det er ikke noe du får. Og det er du som må bli den du ønsker å være.

Mette Manus er karriereveileder og leder av Manus Motivasjon. Hun har veiledet utallige unge og voksne i deres karrierevalg i over 20 år. Manus Motivasjon bistår også bedrifter ved nedbemanning og omstilling. Mette kommer snart ut med bok om Karrierevalg og livskvalitet på Gyldendal Akademisk, et tema hun brenner for.