Jobb og identitet

GJEST Mette Manus – Hva driver du med da? Dette er gjerne det første spørsmålet vi får i møte med nye mennesker. Og straks forteller vi om jobben, og kaster ballen tilbake med spørsmål om den andres jobb.

Hva driver du med da? Dette er gjerne det første spørsmålet vi får i møte med nye mennesker. Og straks forteller vi om jobben, og kaster ballen tilbake med spørsmål om den andres jobb. Som karriereveileder får jeg daglig høre hvor vanskelig det er for dem som ufrivillig har måttet slutte i arbeidslivet, enten det er sykdom, oppsigelse eller alder. I vårt samfunn er jobb en viktig del av vår identitet. I Norge er det naturlig at du har jobb, og er du uten, kan du lett bli oppfattet som en slags taper.

Siden jobben er en så stor del av din identitet og dermed livskvalitet, er det ekstra viktig at du planlegger din karriere godt. Dersom du lykkes i å få en jobb du trives med, vil du også være stolt av jobben din. Og stolthet gir selvtillit, noe som igjen blir en del av din identitet og selvfølelse.

Fremtidsvyer og nye jobber

Hvordan vil fremtidens yrkesliv se ut? Hvilke utdanninger blir mest aktuelle? Hvilke yrker blir aktuelle? En utdanning er en døråpner til videre utdanninger og yrker. Du viser at du kan lære, du tilegner deg kunnskap som gjør deg sulten på mer kunnskap. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det vil være behov for mennesker med teknologisk innsikt, m.a.o. ingeniører og teknikere i fremtiden. Norge er en kunnskapsnasjon, vi ligger langt fremme når det gjelder it-kunnskap og teknologisk nyvinning. Vi har olje og er store på offshore. Oljeplattformene utvikler mange og varierte jobbmuligheter, fra brønnborere til helsepersonell, fra kokker til ingeniører. Med økende miljøproblemer vil behov for kompetanse innen fornybar energi også være økende.

Norge har også en rolle som fredsmeglende nasjon, mennesker som er kvalifisert til stillinger innen internasjonalt arbeid vil bli mer etterspurt. Mennesker lever lenger, og behov for helsepersonell er stadig økende. Ungdom tar høyere utdanning enn før, slik at behovet for fagarbeidere kan bli dårlig dekket i fremtiden. Derfor åpnes det også for utenlandsk arbeidskraft som igjen gir nye jobber innen integreringsspørsmål. Undervisning er også et område hvor det alltid vil være behov for dyktige folk. Og kravet til sikkerhet og samfunnskontroll vil neppe minske i nær fremtid, så også her blir det jobber som vi kanskje ikke kjenner til i dag.

Arbeidslivet er altså i stadig endring og gir nye muligheter som det kan være vanskelig å forutsi. Det viktige er derfor å velge utdanning ut fra egne forutsetninger, gjøre det du er god til og har interesse for. Da blir du dyktigere og mer profesjonell, og derfor mer konkurransedyktig i fremtidens jobbmarked.

Mette Manus er karriereveileder og leder av Manus Motivasjon. Hun har veiledet utallige unge og voksne i deres karrierevalg i over 20 år. Manus Motivasjon bistår også bedrifter ved nedbemanning og omstilling. Mette kommer snart ut med bok om Karrierevalg og livskvalitet på Gyldendal Akademisk, et tema hun brenner for.