Jakten på mening

Det må faktisk være noe mer enn det daglige brød. Alle trenger å finne en mening med livet, noe som får oss til å stå opp om morgenen, som gir et utvidet perspektiv på tilværelsen og kraft til å leve. En søken etter verdier som er større enn penger.

Å jakte på griser og kuer i Afrika er å jakte på mening. Å gjøre noe som kan gjøre en forskjell for andre i mitt liv. For noen som ikke er så privilegert som jeg. Som med mitt bidrag blir gitt en sjanse. I snart ti år har jeg gitt av min tid, mitt talent og mine ressurser for å drive hjelp til selvhjelp blant kvinner og unge jenter på landsbygda i Uganda. Ved å gi kvinnene griser og kuer som de kan bytte med kjøtt og melk, og få igjen penger så de kan betale skolegang for barna sine. For alle mødres drøm er utdanning for sine barn, slik at de kan bryte fattigdomssirkelen. Å gi 50 jenter utdanning i søm og andre ferdigheter er også en del av dette. Jeg har lånt min stemme til fattigdomsbekjempelse og urettferdighet fra mitt lille vindu fra verdens rikeste land. Det motsatte av rikdom er rettferdighet, og alle med vett og forstand kan se at fordeling mellom fattig og rik i verden er i total ubalanse. Og at løsningen på dette ikke kan overlates til politikere og multinasjonale selskaper.

Hva skal vi gjøre med livene våre
var hovedtema på årets filosofifestival i Kragerø. Et godt spørsmål. Alle ønsker et godt liv. En jobb, et sted å bo med en familie i et trygt lokalsamfunn. Men mange mennesker ønsker også å tro på noe som er større enn seg selv, at det må være en mening med alt som skjer, og at ingenting skjer tilfeldig. Denne åndeligheten sier noe om at verken ideologier eller vitenskap er nok for at mennesker skal føle at de er noe mer enn vegeterende, konsumerende, reproduserende og produktive vesener i et markedsliberalistisk samfunn, der det aller meste dreier seg om «Kjøp 3 og betal for 2», vekst og økonomisk lønnsomhet.

En søken etter verdier som er større enn penger
Det må faktisk være noe mer enn det daglige brød. Alle trenger å finne en mening med livet, noe som får oss til å stå opp om morgenen, som gir et utvidet perspektiv på tilværelsen og kraft til å leve. Siden vi er forført og indoktrinert av en ytre materiell virkelighet, kan det være vanskelig å få øye på noe som finnes inne i oss selv.

-Vi er de ubestridte lederne av teknologisk endring. Men med vår overflod av talent og ressurser, har vi også mulighet til å være pionerer innen sosial endring, og i siste instans, kan dette være vårt største bidrag, sier sosial entreprenør Jeff Skoll, grunnlegger av eBay og Skoll Foundation.

En revolusjon
-Kommunikasjonsrevolusjonen har gitt millioner av mennesker en større og mer detaljert forståelse av verden. På grunn av teknologien, har vanlige borgere tilgang til informasjon som tidligere var tilgjengelig bare for eliter. En konsekvens av denne endringen er at folk har blitt akutt bevisst på miljø ødeleggelser, fattigdom, helsekatastrofer, menneskerettighetsbrudd, sviktende utdanningssystemer, og den eskalerende volden, hevder forfatter David Bornstein. Han har rett.

Vi kan nå lettere se hvordan makten ser ut og ter seg, og hvor pengestrømmene flyter. Internett-alderen gjør det mulig for verdens folk å protestere mot elitene på en mer effektfull måte enn tidligere i historien. Jeg har nå en fantastisk mulighet til å kommunisere direkte med fattige kvinner på landsbygda. På Skype og facebook. Deres liv kommer inn i min stue.

– Med et tastetrykk kan du velge hvem du ønsker å kommunisere med. Over hele verden. Det er egalitært, fleksibelt og demokratisk. Det globale blir det lokale, og sosiale bevegelser i alle land mobiliserer og omgrupperer seg via sosiale medier. Elitene kan overvåke deg på nettet, men de kan ikke stoppe deg, sier professor Manuel Castells.

Levde liv
Samtidig prøver vi å leve livene våre med jobb, barn, familie og venner. Vi prøver å spise sunt, trene nok, og balansere mellom arbeid og fritid. Det er et prestasjonsprosjekt der vi sjelden føler at vi er på den positive siden. Antakelig er det dette som livet skal lære oss: å leve med opp- og ned turene. Å akseptere at vi aldri blir à jour, men heller prøve å ta livet som det kommer. At ingen av oss er perfekte, og at vi er OK som vi er. Men kanskje er det ikke nok? Blir all denne selvsentreringen en felle? Må vi flytte fokus utenfor oss selv? Glemme oss selv i noe større for å bli oss selv, som den franske feministen Simone de Beauvoir hevder.

Fattigdom har mange ansikter
Miljøaktivisten og tidligere visedirektør i Esso Øystein Dahle kaller oss for tingrike og tidfattige.
Vi bor i en liten boble i verden, med alle de goder våre forfedre har bygget gjennom en trygg velferdsstat. Ingen trenger å sulte. På en eller annen måte kan Staten sørge for deg. Likevel ser vi at aldri har det vært så mange deprimerte mennesker i det rike Norge. Når våre grunnleggende behov blir dekket, kommer behovet for mening inn: Hva skal vi gjøre med livene våre?

Vårt vindu mot verden er som økonomisk privilegerte i et trygt demokrati. Samtidig er gapet mellom fattig og rik økende. Vi er blitt selvopptatte og individualiserte i den grad at vi prøver å stenge ute fattigdommen ved å låse døren for flyktninger og tiggere. Og vi betaler organisasjoner som har profesjonalisert seg på nød og elendighet for å lette vår samvittighet. Og vi har ikke lenger et kollektivt fellesskap. Det kollektivet felleskapet vi hadde da våre foreldre og besteforeldre bygget landet etter siste verdenskrig. Vi forbruker mer enn vi trenger. Alt dette er til å bli mindre lykkelig av.

Purpose drevet organisasjoner og bedrifter
En menneskelig økonomi handler om å tilfredsstille menneskelige behov, ikke profitt.
Kanskje dette må være den nye driveren i vår økonomi.
Som informasjonsøkonomien, som har drevet innovasjon og økonomisk vekst til nå, hevder sosial entreprenør Aaron Hurst i sin bok «The Purpose Economy» at vår nye økonomiske æra er drevet av å koble mennesker til sitt formål. Det er en økonomi der verdien ligger i å etablere en hensikt for ansatte og kunder gjennom å tjene behovene større enn sine egne, slik at personlig vekst og å bygge samfunnet blir viktigst. Basert på intervjuer med tusener av gründere, viser Hurst at denne nye epoken allerede bidrar til høy etterspørsel for en hel rekke tjenester. Med en delingskultur, der vi deler alt fra sykler og biler, til ekstra rom i våre hjem. Vi beveger oss fra konsum til å skape. Vi prioriterer relasjoner og personlig vekst, og i den prosessen endrer økonomien seg.

Personlig vekst
Purpose drevet økonomi vektlegger at du gjør noe som er større enn deg selv, at det ikke er kun i din egen interesse det du gjør.  Hurst vektlegger den psykologiske betydningen som fører til personlig utvikling. Mitt arbeid med fattige har gitt meg et rikere og større liv, og flyttet fokus fra egen selvmedlidenhet og selvsentrering, og til en takknemlighet for det jeg har i livet. Det er en verdi større enn alt, og balsam for sjelen.

Bitten Schei
www.mothercourage.no