Hva skal til

for at vi skal ta imot utfordringer som dukker opp?
Hva er utslagsgivende for at vi takker ja eller nei til oppgaven? Hvilke kriterier er avgjørende?
GJEST – Lise D. Hillås

Noen hopper på nye oppgaver, nye utfordringer uten å tenke seg noe særlig om. De hiver seg på med liv og lyst uten tanke på om de har tid eller mulighet. Jaja – dette er gøy, klart jeg vil. Andre trenger tid og vet ikke helt; Har jeg lyst til det? Har jeg tid til det? Har jeg kompetansen som skal til? Om du er i den ene eller andre kategorien: her er tips som er nyttige for å kunne ta den riktige avgjørelsen.

Motivasjon: Finn ut hvorfor du skal påta deg oppgaven. For å finne ut hvorfor du skal takke ja til oppgaven? Hva er din motivasjon for å gjøre oppgaven? Jeg er en listeskriver av rang og anbefaler deg å lage en liste over hva som motiverer deg. Fordel de gjerne under indre og ytre motivasjon, da blir oversikten bedre. Ytre motivasjon er f.eks økonomiske ekstragoder som provisjon eller bonus, bedre betingelser – kort sagt en gulrot. Det som kjennetegner indre motivasjon er oppgaven i seg selv, meningsfullt, spennende, interessant, inspirasjon.  Hva motiverer deg i denne spesifikke oppgaven?

When you know the why – the how is easy

Minutter: Har du anledning til å påta deg dette nå? Hvilke andre oppgaver har du som haster? Hvilke oppgaver kan vente? Her er det nyttig å putte oppgavene inn i et skjema: lag deg et kors og putt de ulike oppgavene inn i haster/viktig – haster ikke/viktig haster/ikke viktig haster ikke/ikke viktig. Finner du tid til nye oppgaver? Kan du sette noe av det du allerede har til noen andre? Kan du flytte andre frister? Hvordan frigjøre tid?

Mestring: Lag deg en rask og enkel handlingsplan inkludert tidslinjen før du bestemmer deg. Hva skal leveres når; hva skal til, hva trenger jeg, hvem kan jeg spille på? Hva hvis? Bryt gjerne oppgaven ned slik at den blir håndterlig.

Det handler om å stille de riktige spørsmålene – de som er viktige for deg. Når du har laget deg denne oversikten er det lettere å ta en avgjørelse – om du ikke allerede har hoppet i det.

“Hemmeligheten bak å komme seg videre, er å starte. Hemmeligheten bak å starte, er å bryte opp den store overveldende oppgaven i små håndterlige oppgaver, for deretter og umiddelbart starte på den første.” – Mark Twain

Stadig dukker det selvfølgelig også opp utfordringer i oppgaver som allerede er i gang. Her gjelder det også å finne motivasjonen og arbeidsgleden i det du holder på med. Samt en detaljert handlingsplan hvor eventualitetene er lagt inn – hva hvis? Og ikke vær så streng med deg selv – du er god nok.

Og du – ikke glem belønninger underveis, små milepæler skal bemerkes.

Lykke til.

Lise D. Hillås
coach, rådgiver og motivator hos Til Det Bedre
www.tildetbedre.no  – det jobbes iherdig med en oppfriskning av nettsiden