Bitten Schei: Ernas favoritt

GJEST: Vår ferske statsminister Erna Solberg og jeg er begge fra Bergen, noe vi er stolte av. Erna og jeg deler noe mer sammen.

«Jeg har ett favoritt-tema på utviklingsområdet. Det er utdanning. Utdanning for jenter har spesielt mange positive ringvirkninger som å utsette tidspunktet for første fødsel, redusere mødre- og barnedødelighet, og å bidra til bedre helse for moren og bedre utdanning for barna hennes.» leser vi på Ernas Blogg.

Unge jenter i fokus
Slik lyder budskapet fra sjefen sjøl. Erna får med dette en stor heiagjeng: Redd Barna, SOS og Plan roper taktfast, mens det blinker fadderbarn i øynene: «En milliard kroner til utdanning!» Også FNs Tusenårsmål satser på jenter og utdanning, så nå er det politisk korrekt å bli med i koret.

Å få seg utdanning er for de få. Skal Afrika komme seg ut av fattigdommen, må vi gi jentene en mulighet. Den nye regjeringen er blitt enige om at utdanning for jenter har enda større ringvirkninger enn det har for noen annen gruppe. Jenter i familier med mange barn stiller bakerst i køen. De blir hjemme og gjør husarbeid, graver i jorden og passer søsken. Altfor få kommer på skolen og fullfører en grunnutdanning.
Hvis foreldrene er fattige og ikke har råd til å sende alle barna på skolen, velger mange å sende guttene framfor jentene. Kjønnsrollemønstre i mange kulturer er slik at guttene vil ha det økonomiske ansvaret i sin framtidige familie, mens jentene gir sitt viktige bidrag til husholdningen.
Kostnader forbundet med skolegang handler både om at det er dyrt å holde barna med det nødvendige skolemateriellet og uniform, men også at familiene taper arbeidskraft i hjemmet. Jentene bidrar spesielt som ressurs i hjemmet og er viktig arbeidskraft der. For de av jentene som får gå på skole, hender det ofte at de må gå klassetrinn om igjen fordi de må passe småsøsken hjemme i stedet for å gå på skolen eller gjøre lekser. Jentene blir tidlig giftet bort, får mange barn og blir gående hjemme i et slit med fattigdom, barnefødsler, hardt arbeid og ofte voldelige ektemenn. De dør tidlig. Slik opprettholdes fattigdomssirkelen i generasjoner, fra mor til datter.

Alle har drømmer
Jenter ønsker å få anledning til å gå etter sine drømmer om å bli lærere, sykepleiere, frisører, leger og ledere i samfunnet. Alle har drømmer, men mange får sine begravd dypt ned i jorda de må dyrke for bidra til å skaffe mat til familien.
Kulturelle praksiser får store konsekvenser for jenters utdanning og deres framtid. Jenter utsettes for vold og overgrep på skolen eller langs skoleveien, som fører til at de ikke tør fortsette på skolen. Mange steder er det vanskelig å ta opp denne problematikken, fordi vold mot kvinner generelt sett er utbredt og til en viss grad sosialt akseptert.
Institusjoner står for fall
Jeg heier på Erna jeg også, men med et stort forbehold. Utdanning av jenter er avgjørende for et lands utvikling. Mer penger til skole er vel og bra. En av utfordringene på feltet blir å sikre at mer til utdanning også betyr bedre kvalitet på tjenestene. For baksiden av medaljen er en håpløs gammeldags, akademisk og teoretisk utdanning.
Selv for de som har tilgang til formell utdanning, finnes det ingen jobber for å tjene til livets opphold på grunn av begrenset arbeidsmarked. Den høye arbeidsledigheten tvinger også de unge jentene til prostitusjon. Andre tvinges inn i ekteskapet som en alternativ måte å tjene til livets opphold, hvor de utsettes for risiko for HIV/AIDS og uønskede graviditeter.

Girls Have A Dream School
«Vi vil gi 50 unge jenter i Uganda en mulighet til å realisere sine drømmer. Ikke gjennom en teoretisk skole, men en skole som fokuserer på praktiske ferdigheter og entreprenørskap. Selv om du er heldig og får en akademisk utdanning i Afrika, finnes der ikke jobber. Den må du skape selv.» sier sosial entreprenør Esther Nalule i Uganda. Hun har tatt initiativet til «Girls Have A Dream School « på landsbygda.
Esther Nalule er en erfaren lærer med en Bachelor of Education i Business Studies fra Makerere universitet i Kampala, samt et diplom i Business Education fra Institute of Teachers, og sertifikater i entreprenørskap. Hun har erfaring fra 12 års undervisning i videregående skole, og er prosjektleder i nettverket Small is Great. Hun har erfart hvor teoretisk skolen er, og hvor lite de har å tilby elevene. Ved å gjennomføre dette prosjektet, vil jenter i målgruppen være utstyrt med praktiske entreprenørskaps ferdigheter på ulike felt, for deretter å kunne bruke ferdigheter til å starte små bedrifter. Esthers drøm er å tilby en alternativ utdanning for jenter og unge mødre gjennom trening av praktiske entreprenørskap ferdigheter slik at de etablere egne virksomheter, følger sine drømmer og lever gode liv. Jenter vil bli opplært i skreddersøm, bruk av datamaskin, frisørfag, håndverksarbeid, helse, mat og ernæring.
Sats på små innovative entreprenørskaps utdanninger
Mange utdanningsinstitusjoner som ikke er bærekraftige nok til å gi unge tilbud til det som trengs for å klare seg i livet, utdanner de unge til arbeidsledighet.
Skulle jeg ønske meg noe av Erna er det en kampanje for å støtte bærekraftige prosjekter for utdanning av unge jenter med et entreprenørskapsfokus. Vi har lykkes med entreprenørskap i skolen i Norge, så alt skulle ligge til rette for dette i Afrika. Det finnes mange av disse små innovative prosjektene som vokser nedenfra. Som bygges opp skritt fra skritt utenfor de etablerte institusjonene som etter hvert forvitrer. Unge jenter trenger praktiske entreprenørskapsferdigheter som gjør det mulig for de å starte en virksomhet, så de slipper å gifte seg tidlig.

Utenfor køen
Ja, jeg heier på Ernas visjon, men jeg tror mer på Esthers drøm om en alternativ skole. Jeg kommer derfor ikke til å stille meg i køen til Erna sammen med de store bistandsorganisasjonene. Det er en utmattende runddans i å skulle konkurrere med de store. Fordi du tenker utenfor boksen, har andre erfaringer, og ser andre løsninger, er du heller ikke aktuell. Etter å ha jobbet med Uganda og fattigdomsbekjempelse blant kvinner med fokus på entreprenørskap og hjelp til selvhjelp i åtte år i partnerskap med Esther Nalule, er det veldig tydelig at den lærte hjelpeløsheten som bistandspolitikken skaper, må avlæres. Så avtalen vår er at mødrene til jentene må bidra med sitt. Ikke i form av penger, for det har de ikke. Det kan for eksempel være å gi en gris til skolen som kan selges på markedet. Det vil skape stolthet og egenverd å vite at de har bidratt til å få sine døtre ut av fattigdomssirkelen.

Du og jeg, Esther og kvinnene kan få det til sammen.
Siden det ikke er vits å løpe etter offentlige penger, er grasrotfinansiering et veldig godt alternativ. Crowdfunding er folkets støtte. Så jeg håper du vil bidra til å realisere Esther drøm ved å kjøpe en aksje i skolen. Å bli aksjeeier i en entreprenørskapsutdanning for unge jenter i Afrika er et gullkantet papir og en investering. Ikke for børsen, men for hvilken fantastisk mulighet det gir for noens drømmer.

Våg å drømme.

Bitten Schei i Mother Courage – vil skrive mer på damene.no om sine unike prosjekter og sine drømmer.
Sosial entreprenør: aktivist, pedagog, lobbyist, nettverksarbeider, innovatør, brobygger, investor, menneskerettighetsarbeider, inspirator, gründer, healer, mentor, kommunikasjonsarbeider og feminist.

Les mer på nettsiden www.mothercourage.no