Bitten Schei: Danse med det ukjente

GJEST: I have a dream: Den ikoniske setningen som Martin Luther King Jr. uttalte for femti år siden i en tale, har siden blitt betraktet som den viktigste amerikanske talen i det 20. århundre.Og det er store ord. ord som snakker til våre følelser.

King drømte om at de svarte og hvite i USA var likestilte. Han appelerte til våre grunnleggende verdier om menneskerettigheter. Talen hans skapte et vendepunkt i kampen for å mobilisere til borgerettsloven som ble vedtatt i USA mot rasisme og apartheid.

Om å følge sine drømmer

«The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams», sa Eleanor Roosevelt som sammen med Martin Luther King Jr., Walt Disney og mange andre har blitt drevet til å yte sitt beste ved å få næring i kraften av drømmene sine.  Alle har drømmer. Og de kan som regel kjennes helt ned i magen. Det er våre drømmer som holder oss i live, som bidrar til å bli den beste utgaven av oss selv. Min far satt som ung mann i tysk konsentrasjonsleir under den andre verdenskrig. Da jeg som barn spurte ham hva som holdt ham oppe i alle årene med langvarig sult og sykdommer, svarte han at han drømte om å få komme hjem til sin mor, som han var så glad i.
-Drømmer er kilden til troen på at det finnes noe bedre. Drømmer bringer oss til et høyere nivå langt unna elendighet og fortvilelse. Drømmer er idébasen som kan redde oss når vi føler at vi har nådd bunnen. Verdien av drømmer ligger i muligheten til å vise oss nye veier, antenne håp og engasjement og tydeliggjøre muligheter. Drømmer motiverer oss til å finne en vei ut av helvete, sier Webpsykologen.

Punkterte drømmer og knuste selvbilder

Motet til å sette ord på drømmene og forfølge dem, det har vi ikke alle. Enten det gjelder å forandre verden, skrive en bok eller starte et firma. «Hva er det du driver på med», spurte min mor meg. Hun var en flott gammel dame som jobbet til hun var 80 år, og døde i en alder av 90. Helst ville hun at jeg skulle ha en fast jobb i Staten, med fast lønn og pensjonspoeng. Jeg gjorde et hederlig forsøk som høgskolelektor i 6 år, men så hoppet jeg. Og etter en kort periode som Art Director i et reklamebyrå, startet jeg som innovatør i 1990. For mor som vokste opp i en krig med lite mat og knapphet på det meste, så var hennes drøm at hennes eneste datter skulle få en sikker jobb.

Slik ble det ikke med meg. Jeg ble en sosial entreprenør. Jeg har alltid ønsket å hjelpe folk som faller utenfor, de marginaliserte, de utstøtte, de som er nederst på rangstigen. De som ikke blir sett.

I et forsøk på å gjøre verden hel. I dag, med stor sosial og økonomisk ulikhet, er millioner av mennesker i verden forent om en felles idé om at det er mulig å gjøre business på en human måte. At det er mulig å tjene penger og samtidig gjøre noe godt for samfunnet. Sosialt entreprenørskap er en ny og kreativ tilnærming til business, sosialt engasjement og sosiale tjenester. En sosial bedrift er som andre bedrifter, den skal tjene penger. Men det som er forskjellen er hvordan pengene brukes. Avkastningen brukes til å virkeliggjøre en sosial visjon. Pengene går ikke til eierne eller investorer, men brukes til å skape sosial likhet og forbedre leveforholdene i samfunnet for marginaliserte grupper. Pengene reinvesteres i bedriften for å realisere mål som f.eks. jobbskaping, sosial eksklusjon, fattigdom, helse, kultur og bevaring av miljø.

For sosiale entreprenører er det en utfordring å skape seg en bedrift som ikke har profitt som det endelige mål, men som ønsker en jobb som gir mening og har en hensikt. Jeg er den første til å si at veien ikke er lett. Men er du en som elsker utfordringer, som liker motstand, og er villig til å ta en risiko, er det utrolig hva du kan få til.

Drømmen er veien til indre frihet

Jeg har reist ut i verden og møtt mange mennesker. Med en helt annen livssituasjon enn min. Jeg ser potensialet i mennesker jeg møter. Og jeg fornemmer drømmene deres. Noen har aldri blitt spurt om hvilken drømmer de har.  De blir glade og lykkelige når de kan dele de med noen. Noen drømmer er så vanskelig å få øye på at du må lete med lykt og lupe. De ligger dypt begravd under år med vonde opplevelser, fattigdom og avmaktsfølelse. Men jeg har tro på at alle er fulle av et potensiale. Det er om å gjøre å lokke de frem. Det er hjelp til selvhjelp. Og der ser jeg at jeg kan bidra til å inspirere de til å tro på seg selv.

Jeg tror det er viktig å ha en drøm om hvor vi skal, hva slags framtid vi ønsker oss. Og se på hva som hindrer oss i å komme dit vi vil. Hvis det er urettferdighet som stenger veien for oss, så må vi bekjempe urettferdighet. Jeg har en drøm, et fokus om at vi lever i harmoni med hverandre.

Helt fra jeg var liten jente har jeg kjent på at verden er i ubalanse. Sensitive mennesker gjør ofte det. Og jeg sanset tidlig at det var en forskjell på å være født som jente med en tvillingbror. Så jeg ble tidlig feminist. Feminisme handler om frihet, og ikke bli puttet inn i en kategori definert av andre. Om å ikke bli hindret i å gjøre noe ”bare” fordi du er gutt eller jente. Det handler om å få være slik du aller helst vil, om å få gjøre de valgene du føler er riktige for deg – ikke de valgene du føler at du bør gjøre, fordi du tilfeldigvis kom til verden med et bestemt kjønnsorgan. Og det handler om adgang til de arenaene og de sammenhengene hvor man ønsker å være. Det handler om lik rett til lik deltakelse. Det er dette jeg har sloss for i hele mitt liv. På min måte.

Mot til å følge sine drømmer

Som aktivist er jeg ikke motivert av et behov for makt, penger eller berømmelse, men er drevet av en indre moralsk motor som tvinger meg til å handle mot urett, grusomhet eller urettferdighet for å gjøre verden bedre. Jeg har ikke noe annet svar på hvorfor jeg holder på med det jeg gjør. Jeg tror det er min reise i livet.

Kvinner på landsbygda i Uganda har også drømmer som de henger i et Dream Tree. Hva de drømmer om: At deres barn skal få utdanning, og få gode jobber, slik at de kan ta vare på sine foreldre når de blir gamle. At de kan utvikle sine små bedrifter innen landbruk og håndverk slik at de kan tjener mer penger for å øke levestandarden sin. Å ha en bedrift der ikke mannen bestemmer. Å eie et stykke land slik at de kan eie sitt eget hus og slippe å leie. Å ha et skikkelig hus.

Det er en lang vei fra drøm til virkelighet, og for å få det til må de jobbe sammen.

Jeg og mitt nettverk har arbeidet i Uganda på landsbygda med fattige kvinner i snart åtte år, der vi har gitt kvinnene kuer, griser, høner, mikrobank, symaskiner, strikkemaskiner, frø, trær, opplæring, kjøpt smykker og kurver, etc. Nå er samarbeidet vårt i en ny fase. 32 kvinnegrupper med 4.500 kvinner har vært involvert i nettverket Small is Great. I dag gjennomfører vår ugandiske samarbeidspartner Esther Nalule en workshop for 100 kvinner i hvordan skape bærekraftige små bedrifter uten at vi er til stede. I løpet av alle disse årene som har krevd stor innsats, har vi vært utsatt for korrupsjon, politisk innblanding, mistenkeliggjøring og tap av tillit. Og mangel på kommunikasjon og forståelse fordi vi tilhører ulike kulturer. Det har vært en reise i opp- og nedturer. Om det har vært verdt det? Ja, så absolutt. Alt har en pris. Og det er en god følelse å vite at så mange kvinner har fått glede av vår generøsitet og omtanke. Og at de fortsetter på eget initiativ. Og hva er mitt budskap til deg? La aldri noen ta ned din drøm, for den er din.

Bitten Schei vil skrive mer for damene.no om sine unike prosjekter og sine drømmer. Følg med!

Bitten Schei i Mother Courage
Sosial entreprenør: aktivist, pedagog, lobbyist, nettverksarbeider, innovatør, brobygger, investor, menneskerettighetsarbeider, inspirator, gründer, healer, mentor, kommunikasjonsarbeider og feminist.

Les mer på nettsiden www.mothercourage.no