Dagens gjest: Turid Torbergsen

Vi blir født som originaler. Hvordan kan det da ha seg at vi dør som kopier, spurte poeten og filosofen Edward Young. Ordet autentisk brukes om noe som er ekte.

 

AUTENTISK

Vi blir født som originaler. Hvordan kan det da ha seg at vi dør som kopier, spurte poeten og filosofen Edward Young. Ordet autentisk brukes om noe som er ekte, originalt eller som har egenart. Å være autentisk betyr at vi er i pakt med vårt høyere selv, og at våre handlinger samsvarer med våre grunnleggende verdier og trossystem. I noen tilfeller så blir dessverre begrepet misforstått, og brukes som en unnskyldning for uakseptabel kommunikasjon og atferd. Det er en vesentlig forskjell på å leve i samsvar med vårt høyere selv kontra vårt ego, og det er denne forståelse som også defineres som SQ (Spirituell intelligens). Dersom vi ikke har en klar bevissthet om hvem vi er og hva som er vår grunnleggende motivasjon for det vi ønsker å oppnå, så er det svært vanskelig å være autentisk. Selv om familie- og sosiale faktorer kan gjøre det utfordrende å være autentisk, så handler det i stor grad om å ta et oppgjør med vår egen frykt. Det fundamentale hinderet for svært mange, er nettopp at de ikke ønsker å forholde seg til konsekvensene som kan komme i form av reaksjoner og avvisning fra omgivelsene. Så da er det enklere å legge seg på en passiv linje for å passe inn. Men det har også sin pris i form av frustrasjon, nedstemthet og meningsløshet. Autensitet derimot bidrar til selvaksept, bedre livskvalitet og en opplevelse at livet har en høyere mening. Dette er faktorer som er positive både for oss selv og andre. 

Turid Torbergsen er daglig leder ved TCI-The Coaching Institute og forfatter av bøkene «Coaching-en kraftfull metode til forandring og vekst», «Oppdag vinneren i deg selv», «Coaching og SQ», «Glede», «SQ» og «Livsstil på naturlig vis».  Hun holder nå på med en bok som har tittel «Livskraft»